ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.5787 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0917 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.5787 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0917 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (21 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.5787 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (20 ก.ย. 64) อยู่ที่ระดับ 39.4870 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.0917 บาท/ยูโร)