"สิริฮับ โทเคน" สุดฮอต! เปิดวันแรกคึกคัก นักลงทุนแห่จอง

"สิริฮับ โทเคน" สุดฮอต! เปิดวันแรกคึกคัก นักลงทุนแห่จอง

“เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล” สร้างปรากฏการณ์ใหม่สู่ตลาดทุนไทย หลังเปิดขาย “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ” วันแรกจองซื้อง่ายผ่านระบบออนไลน์ เรียกเสียงฮือฮาจากนักลงทุนทุกกลุ่มเกินความคาดหมายไว้ มั่นใจขายครบจำนวน 2,400 ล้านบาท ก่อนปิดการขาย 4 ต.ค. นี้

นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (XSpring Digital) ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ภาพรวมการเปิดขายสิริฮับ โทเคนในวันแรก ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เราได้รับความสนใจจากนักลงทุนที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพและแนวโน้มการเติบโตของสิริฮับ โทเคนในอนาคตอย่างล้นหลาม แม้จะเป็นเพียงแค่วันแรก ขณะนี้เรามีนักลงทุนแสดงความจำนงเข้าลงทุนในสิริฮับ โทเคนเกินความคาดหมาย เมื่อเทียบกับแผนการเสนอขายที่วางไว้ มั่นใจขายครบจำนวน 2,400  ล้านบาทได้ก่อนปิดการขายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน” 

สำหรับ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token) เกิดจากการนำกระแสรายรับจากค่าเช่าของอาคารสำนักงานสิริ แคมปัส ในโครงการ T77 สุขุมวิท มาแปลงหน่วยเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) โดยกำหนดมูลค่าการระดมทุนรวมที่ 2,400 ล้านบาท นักลงทุนจะได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้บนสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) โดย ‘สิริฮับ โทเคน’ แบ่งเสนอขายเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สิริฮับ A (SiriHubA) มูลค่าการระดมทุน 1,600 ล้านบาท มอบส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 4.5% ต่อปี   และ สิริฮับ B (SiriHubB) มูลค่าการระดมทุน 800 ล้านบาท มอบส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสไม่เกิน 8% ต่อปี1 โดยทั้งสองกลุ่มจะได้รับส่วนแบ่งจากการจำหน่ายทรัพย์สินเมื่อสิ้นสุดโครงการ

“ผลการตอบรับการเสนอขายในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ให้ความสนใจและมองเห็นโอกาสในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนที่ต้องการออมเงินและมองหาการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปัจจุบัน รวมทั้งนักลงทุนที่ต้องการย้ายที่พักเงินพร้อมรับผลตอบแทนที่น่าสนใจ หลังจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากลดวงเงินคุ้มครองเหลือ 1 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้ ยิ่งทำให้ความสนใจจองโทเคนเพื่อการลงทุนทั้ง สิริฮับ A (SiriHubA) และ สิริฮับ B (SiriHubB) เข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสของสิริฮับ A (SiriHubA) และ สิริฮับ B (SiriHubB) ที่สูงสุดถึง 4.5% และ 8% ต่อปี ตามลำดับ ประกอบกับอายุโครงการเพียง 4 ปีเท่านั้น” นายอัฏฐ์ กล่าว

ช่องทางการจองสิริฮับ โทเคน

๐ นักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน XSpring และชำระเงินค่าจองซื้อด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย โดยการสแกน QR Code จากรายการจองซื้อในเมนู Payment

๐ นักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน XSpring หรือผ่านทางเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล โดยตรง หรือบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส และชำระเงินค่าจองซื้อด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน 3 ช่องทางดังนี้

1.Mobile Banking ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารในประเทศไทย โดยการสแกน QR Code จากรายการจองซื้อในเมนู Payment (สงวนสิทธิ์ในการชำระสำหรับผู้ที่จองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทเท่านั้น)

2.Bill Payment พิมพ์แบบฟอร์ม Bill Payment จากรายการจองซื้อในเมนู Payment ซึ่งมีบาร์โค้ดในการชำระเงินปรากฏอยู่ โดยสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์

3.BAHTNET ติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการ และแจ้งความประสงค์โอนเงินโดยช่องทาง BAHTNET โดยระบุบัญชีธนาคารผู้รับตามที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน

๐ นักลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และนักลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อผ่านทางเอ็กซ์สปริง ดิจิทัล โดยตรง หรือบริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด หรือบริษัทหลักทรัพย์อีก 4 แห่ง ได้แก่ บล. เคทีบีเอสที บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บล.เอเซีย พลัส และชำระเงินค่าจองซื้อด้วยสกุลเงินบาท ผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

1.Bill Payment พิมพ์แบบฟอร์ม Bill Payment จากรายการจองซื้อในเมนู Payment ซึ่งมีบาร์โค้ดในการชำระเงินปรากฏอยู่ โดยสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด/เงินโอน หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดราฟท์

2.BAHTNET ติดต่อธนาคารที่ท่านใช้บริการ และแจ้งความประสงค์โอนเงินโดยช่องทาง BAHTNET โดยระบุบัญชีธนาคารผู้รับตามที่แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวน

เงื่อนไขการจอง

๐ จองซื้อขั้นต่ำจำนวน 10 บาท (1 โทเคน)

๐ ชำระค่าจองซื้อเป็นสกุลเงินบาท

 ๐ นักลงทุนรายย่อยสามารถจองซื้อได้ไม่เกิน 300,000 บาท

๐ นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ นักลงทุนสถาบัน นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมทุน ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อ

คุณสมบัติผู้จอง

๐ กรณีบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย  อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและผ่านการทำแบบทดสอบความเข้าใจในโทเคนดิจิทัล บนแอปฯ XSpring ก่อนจองซื้อเท่านั้น

๐ กรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย (ยกเว้นสัญชาติอเมริกัน) ต้องดำเนินการเปิดบัญชีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์

๐ กรณีนิติบุคคล ต้องดำเนินการเปิดบัญชีผ่านการกรอกแบบฟอร์มออฟไลน์ โดยต้องมีเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

วิธีการจองซื้อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ ผ่านแอปฯ XSpring

1.กดเลือกโครงการโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ (SiriHub Investment Token)

2.อ่านและศึกษารายละเอียดข้อมูลโครงการ

3.เลือกโทเคนที่ต้องการลงทุน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อโทเคนแต่ละชนิด โดยระบบจะคำนวณจำนวนโทเคนแต่ละชนิดอัตโนมัติ

4.ชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่ราคาโทเคนละ 10 บาท

5.หลังจากการชำระเงินสำเร็จและยอดเงินได้รับการยืนยันแล้ว ระบบจะส่งอีเมลไปยังนักลงทุน เพื่อแจ้งสถานะการจองซื้อ ถือเป็นการเสร็จสิ้นการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

นักลงทุนที่สนใจลงทุนกับ ‘สิริฮับ โทเคน’ สามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนและจองซื้อผ่านแอปพลิเคชัน “XSpring” (ทั้งระบบ Android และ iOS) โดยเปิดให้จองซื้อพร้อมกัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 4 ตุลาคม 2564 และใช้วิธีจัดสรรตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (First come first served) ทั้งนี้นักลงทุนจะทราบผลการจัดสรรโทเคนดิจิทัลผ่านทางอีเมลภายหลังการปิดเสนอขาย และดำเนินการจัดสรรโทเคนดิจิทัลไปยังกระเป๋าโทเคนดิจิทัลที่ได้เปิดรอไว้ล่วงหน้าผ่านทางอีอาร์เอ็กซ์ (ERX)

“เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล ขอเน้นย้ำว่านักลงทุนทุกกลุ่มมีโอกาสในการจองซื้อเท่าเทียมกันด้วยการจัดสรรโทเคนตามลำดับการชำระเงินสำเร็จ สำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถทำรายการจองซื้อสิริฮับ โทเคนได้จนกว่าโทเคนจะหมด ซึ่งขณะนี้ยังมียอดจองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเราคาดว่าจะขายครบจำนวน 240 ล้านโทเคนได้ก่อนปิดการขายในวันที่ 4 ตุลาคมนี้อย่างแน่นอน เอ็กซ์สปริง ดิจิทัลต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์กับ “สิริฮับ โทเคน” พร้อมร่วมเติบโตและสร้างความมั่งคั่งไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” นายอัฏฐ์ กล่าว