Property Sector - ดาบสองคม (21 ก.ย. 2564)

Property Sector - ดาบสองคม (21 ก.ย. 2564)

ครม.อนุมัติแผนกระตุ้นอสังหาฯระยะยาวเพื่อหนุนตลาดอสังหาฯและเศรษฐกิจไทย เรามองแผนนี้จะไม่สร้างความตื่นเต้นให้ตลาดอสังหาฯในระยะสั้น

แต่มีแนวโน้มจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในอีก 2-3 ปีข้างหน้าจากอุปสงค์ต่ออสังหาฯไทยของชาวต่างชาติและราคาที่อยู่อาศัยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นดาบสองคม เราคงมุมมองเป็นกลางต่อกลุ่มอสังหาฯโดยมี LH เป็นหุ้นเด่น

 

รัฐบาลยังคงความทะเยอทะยาน

ในช่วงต้นปีนี้ รัฐบาลได้อนุมัติโครงการวีซ่าระยะยาว 10 ปีเพื่อปลดล็อคหนึ่งในประเด็นใหญ่ในการแก้ไขสัดส่วนการถือครองทรัพย์สินของชาวต่างชาติในไทย และรัฐบาลยังคงผลักดันแผนเพื่อสร้างไทยเป็นหนึ่งในเมืองหลวงนานาชาติหลักของโลก ซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาครม.ก็ได้อนุมัติแผนการกระตุ้นอสังหาฯระยะยาวเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติ 4 กลุ่มได้แก่ 1. คนที่มีความมั่งคั่งสูง, 2. กลุ่มเกษียณบำนาญ, 3. กลุ่มผู้มีทักษะสูง, 4. กลุ่มผู้ทำงานผ่านช่องทางดิจิทัล (digital nomads) โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นที่ 1 ล้านคนและวางแผนที่จะให้มาตรการจะมีผลในต้นปี 2023 อย่างไรก็ตาม เบื่องต้นยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดของมาตรการ เนื่องจากยังเป็นแค่มติครม. กรมที่ดินยังจำเป็นต้องสำรวจและศึกษานโยบายรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่อาจต้องแก้และผ่านสภาอีกครั้งหนึ่ง

 

 

มาตรการจะยังไม่สร้างความตื่นเต้นในระยะสั้น

เราคงมุมมองของเราว่ามาตรการนี้จะมีทั้งผลดีและเสียเป็นเหมือนดาบสองคม ในแง่หนึ่ง คือรัฐบาลอาจสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้โดยผ่านช่องทางของภาคอสังหาฯตั้งแต่ในแง่ของการจ้างงานไปจนถึงภาคก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงบรรเทาปัญหาเชิงโครงสร้างของตลาดอสังหาฯไทยในอนาคตจากประเด็นสังคมผู้สูงอายุในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและจำนวนประชากรเกิดใหม่มีน้อยซึ่งทำให้อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ แต่ในอีกแง่หนึ่งมาตรการจะบั่นทอนความสามารถในการซื้ออสังหาฯของประชากรในประเทศ และสร้างช่องว่างระหว่างชนชั้นมากขึ้น แม้เราไม่คิดว่ามาตรการนี้จะสามารถสร้างความตื่นเต้นหรือเปลี่ยนโครงสร้างอสังหาฯได้ในระยะสั้น โดยเฉพาะในช่วงที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจาก Covid-19 เราเห็นแนวโน้มว่าอุปสงค์ของอสังหาฯในไทยจากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างมากในอีก 2-3 ปีข้างหน้า และส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทำให้ความสามารถในการซื้ออสังหาฯของคนในประเทศได้รับผลกระทบ

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้องบล.กรุงศรีวิเคราะห์หุ้น