เปิดวาระ ครม. 21 ก.ย. สิงห์อมควันระทึก ครม.เตรียมปรับขึ้นภาษีบุหรี่

เปิดวาระ ครม. 21 ก.ย. สิงห์อมควันระทึก ครม.เตรียมปรับขึ้นภาษีบุหรี่

ครม. 21 ก.ย. เตรียมพิจารณาโครงสร้างภาษีบุหรี่ใหม่ คาดปรับขึ้นภาษี กระทรวงอุตสาหกรรม ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  เป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล 

โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจหลายวาระได้แก่  กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพสามิต เสนอการปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ. .... โดยคาดว่าเป็นการพิจารณาเพิ่มเติมข้อกฎหมายเพื่อใช้แทน พ.ร.ก.ฉุกเฉินเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยเอกสารแจกและเก็บคืนในที่ประชุม

กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบมอบบ้านไทยในโครงการร่วมงาน The International Horticualtural Exhibition 2019 (Beijing Expo 2019) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้กับสาธารรรัฐประชาชนจีน 

กระทรวงศึกษาฯ เสนอการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีศึกษาเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 8 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ ขอปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้ มาตราการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) 

กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และ 1 บี เพื่อทำเหมืองแร่ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ การขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 40 วรรคสาม และมาตรา 42 วรรคหนึ่ง สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

วาระเพื่อทราบ กระทรวงการคลังรายงานประจำปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ กระทรวงการคลังรายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

กระทรวงแรงงาน เสนอ ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ... สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2564

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (ฉบับที่..) พ.ศ... และเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระแก้ว พ.ศ..