ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 59.55 สงขลา 59.30 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 59.75 สงขลา 95.50 น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 41.40 สงขลา 41.15 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.60 สงขลา 41.35

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนตุลาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 59.55 59.30 59.75 59.50
ชั้น 2 58.95 58.70 59.15 58.90
ชั้น 3 58.40 58.15 58.60 58.35
ชั้น 4 58.10 57.85 58.30 58.05
ชั้น 5 57.65 57.40 57.85 57.60
ยางแท่ง        
STR5L 59.50 59.25 59.70 59.45
STR20 54.40 54.15 54.60 54.35
น้ำยางข้น 60% 41.40 41.15 41.60 41.35
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564