เยียวยา "ประกันสังคม" สถานะเปลี่ยน "ไม่ได้รับสิทธิ" ต้องทำอย่างไร เช็คเลย!

เยียวยา "ประกันสังคม" สถานะเปลี่ยน "ไม่ได้รับสิทธิ" ต้องทำอย่างไร เช็คเลย!

ประกันสังคมอัพเดทข้อมูลล่าสุด "ตรวจสอบสถานะ" ก่อนโอนเงินงวดแรก ใครสถานะเปลี่ยน "ไม่ได้รับสิทธิ" ต้องทำอย่างไรบ้าง เช็คเลย!

คืบหน้าเงินเยียวยารอบ 2 ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ในระบบ "ประกันสังคม" ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

สำนักงานประกันสังคม แจ้งระบบประมวลผลผู้ได้สิทธิเยียวยาแล้วเสร็จและเช็คสิทธิได้ทั้งหมดได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ อัพเดทล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 

ในขณะเดียวกันผู้ประกันตนหลายรายที่เช็คสิทธิ เมื่อวันที่ 8 กันยายน สถานะ ได้สิทธิ แต่เช็คสิทธิล่าสุดวันที่ 17-18 กันยายน สถานะเปลี่ยนเป็นไม่ได้สิทธิ 

ในเรื่องนี้ เพจ ข่าวประกันสังคม ได้ให้คำตอบว่า ที่สิทธิ เปลี่ยน จากได้สิทธิ ไม่ได้สิทธิ เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ให้เช็คสิทธิจากวันนี้ - จนถึง 20 ก.ย.64 ถ้าเช็คแล้วยังขึ้น ไม่ได้สิทธิ หลัง วันที่ 20 ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เลย หรือโทรสอบถามที่ 1506 หรือติดต่อประกันสังคมในพื้นที่ และแจ้งเลขบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เจ้าหน้าที่จะแจ้งทำไมท่านถึงไม่ได้สิทธิ ถ้าหากไม่ได้สิทธิ รอยื่นทบทวนสิทธิ มีเวลาถึง 31 ต.ค. 64 โหลดแบบฟอมร์มยื่นทบทวนสิทธิที่นี่ 

อ่านข่าว : วิธีเช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 ได้เงินวันไหน ?

 

ไทม์ไลน์จ่ายเงินเยียวยา

วันที่ 20 -21 กันยายน 2564   

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทองนครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี  กลุ่มที่สมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค. 2564 จำนวน 1 เดือน คนละ 5,000 บาท

 

วันที่ 21 กันยายน 2564  

ผู้ประกันตนมาตรา 39 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา คนละ 5,000 บาท

วันที่ 22 - 23 กันยายน 2564  

ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา คนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 กันยายน 2564  

ผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบ 2 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา  คนละ 2,500 บาท

 

วันที่ 28 กันยายน 2564  

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และพระนครศรีอยุธยา ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ในช่วงวันที่ 4 ส.ค. - 24 ส.ค.ที่ผ่านมา จำนวน  2 เดือน รวม 10,000 บาท