ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.55 สงขลา 60.30 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.75 สงขลา 60.50, น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 41.40 สงขลา 41.15 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 41.60 สงขลา 41.35

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)     
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนตุลาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 60.55 60.30 60.75 60.50
ชั้น 2 59.95 59.70 60.15 59.90
ชั้น 3 59.40 59.15 59.60 59.35
ชั้น 4 59.10 58.85 59.30 59.05
ชั้น 5 58.65 58.40 58.85 58.60
ยางแท่ง        
STR5L 60.50 60.25 60.70 60.45
STR20 54.55 54.30 54.75 54.50
น้ำยางข้น 60% 41.40 41.15 41.60 41.35
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564