นกแอร์ ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการ 29 ก.ย.64

นกแอร์ ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งฟื้นฟูกิจการ 29 ก.ย.64

NOK เผย ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการวันที่ 29 ก.ย.64 หลังวันนี้ (15 ก.ย.) พิจารณาแผนฟื้นฟู-รับฟังคำชี้แจงจากผู้ทำแผนไปแล้ว

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้บริษัทฯ ฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.2563 และต่อมาแผนและคำร้องขอแก้ไขแผนได้รับการยอมรับจากที่ประชุมเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2564 นั้น

บริษัทใคร่ขอเรียนว่า ในวันนี้ (15 ก.ย.2564) ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ และได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้ทำแผน เจ้าหนี้ รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนได้ข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา จึงกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย.2564

หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะทำให้บริษัทสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการตามแผนต่อไปได้ ทั้งนี้บริษัทจะรายงานความคืบหน้าเรื่องคำสั่งของศาลล้มละลายกลางให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป