หุ้น

TFEX REPORT 15 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 15 September 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 428,679 สัญญา โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 162,988 สัญญา

Single Stock Futures 175,657 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 73,471 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 10,815 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 4,177 สัญญา USD Futures 12,381 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,688,301 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 975.79 จุด เพิ่มขึ้น 1.21 จุดและมีค่า
เบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -0.89 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการ
ซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

TFEX REPORT 15 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

 

 

 

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3H22 มีราคาที่ใช้
ชำระราคา 61.4 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 1.65 บาท

 

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

TFEX REPORT 15 September 2021 (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)