ธุรกิจ

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ต.ค.) กรุงเทพฯ 60.25 สงขลา 60.00 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 60.45 สงขลา 60.20, น้ำยางข้น 60% (ต.ค.) กรุงเทพฯ 40.75 สงขลา 40.50 (พ.ย.) กรุงเทพฯ 40.95 สงขลา 40.70

  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)   
ชนิด        (บาท/กก.) เดือนตุลาคม 2564 เดือนพฤศจิกายน 2564
ยางแผ่นรมควัน กรุงเทพฯ สงขลา กรุงเทพฯ สงขลา
ชั้น 1 60.25 60.00 60.45 60.20
ชั้น 2 59.65 59.40 59.85 59.60
ชั้น 3 59.10 58.85 59.30 59.05
ชั้น 4 58.80 58.55 59.00 58.75
ชั้น 5 58.35 58.10 58.55 58.30
ยางแท่ง        
STR5L 58.50 58.25 58.70 58.45
STR20 54.35 54.10 54.55 54.30
น้ำยางข้น 60% 40.75 40.50 40.95 40.70
         
         
ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย      
         

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564