Data Analysis

GVREIT - ราคาหน่วยทรัสต์เท่ากับมูลค่าเหมาะสม

GVREIT เป็นทรัสต์ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าในพื้นที่บางส่วนของโครงการ Park Ventures Ecoplex (ยกเว้นพื้นที่โรงแรม Okura Prestige Bangkok)

ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนเพลินจิตและวิทยุ และสิทธิเช่าช่วงของที่ดินและอาคารสำนักงาน Sathorn Square ซึ่งตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนสาทรและนราธิวาส

 

Analysis

ผลประกอบการดี

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17% yoy เป็น 189 ลบ. ใน 3Q21 (มี.ค.-มิ.ย.) จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 4% และการประหยัดค่าใช้จ่าย 38% หากรวมกำไรจากการปรับมาตรฐานบัญชี TFRS16 จำนวน 11 ลบ. สินทรัพย์เพิ่มขึ้นสุทธิอยู่ที่ 200 ลบ. +36% yoy  ส่วน 9M21 กำไรสุทธิของกองทุนเพิ่มขึ้น 4% เป็น 558 ลบ.จากการประหยัดค่าใช้จ่าย 38% yoy  

 

 

 

 

 

ผลกระทบเพียงเล็กน้อยจาก Covid-19

อัตราการเช่าอยู่ที่ 97% สำหรับ Park Ventures Ecoplex และ 95% สำหรับ Sathorn Square สูงกว่าระดับเฉลี่ย 90% ของสำนักงานบนถนนวิทยุและ 83% บนถนนสาทร  อัตราการต่อสัญญาอยู่ที่ 80% และสามารถปรับค่าเช่าขึ้นได้ ใน 9M21 ค่าเช่าเฉลี่ยปรับขึ้น 0.8% เป็น 1,102 บาท/ตร.ม./เดือน สำหรับ Park Ventures Ecoplex และ 1.0% เป็น 876 บาท/ตร.ม./เดือนสำหรับ Sathorn Square

 

Action/ Recommendation

ราคาหน่วยทรัสต์เท่ากับมูลค่าเหมาะสม

ที่ราคาปิดล่าสุด GVREIT ซื้อขายที่ 93% ของ NAV และให้ผลตอบแทนปันผล 7.6% ต่อปี หากอัตราการเช่าและค่าเช่าของกองทุนคงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า เราคาด IRR เพียง 2.7% การวิเคราะห์ sensitivity สะท้อนว่าหากค่าเช่าเพิ่ม 1% และ 2% ต่อปี จะทำให้ IRR เพิ่มเป็น 3.6% และ 4.4% ตามลำดับ