เศรษฐกิจ

กฟผ.ดัน ‘อินโนพาวเวอร์’ ต่อยอดนวัตกรรม

กลุ่ม กฟผ. มีแผนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านพลังงาน

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ระบุ กลุ่ม กฟผ. มีแผนสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยการสร้างตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้านพลังงาน จึงได้จัดตั้งบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด โดยมีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย คือ กฟผ. บมจ.ราช กรุ๊ป จำกัด และบมจ.ผลิตไฟฟ้า (EGCO) วงเงินลงทุนรวม 2,960 ล้านบาท เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ในงานวิจัยและนวัตกรรมของ กฟผ.  ที่จะส่งเสริมให้ไทยพัฒนางานวิจัยไปสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม