เศรษฐกิจ

กรุงศรีบุกอาเซียนตั้งเป้ากำไร 10% ปี 66

กรุงศรีขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคให้แข็งแกร่ง

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไพโรจน์ ชื่นครุฑ ระบุ จากการที่กรุงศรีขยายธุรกิจไปยังภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางรากฐานของการเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคให้แข็งแกร่ง ทำให้ปัจจุบันกรุงศรีมีเครือข่ายและธุรกิจที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค โดยกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตในอาเซียนนี้ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งภายใต้แผนธุรกิจระยะกลางปี 2564-2566 ซึ่งกรุงศรีได้วางเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนกำไรจากต่างประเทศอยู่ที่ 10% ของกำไรสุทธิทั้งหมดภายในปี 2566