เช็คสิทธิ ม.40 ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th รายใหม่ไม่ต้องรีบ ‘ทบทวนสิทธิ’

เช็คสิทธิ ม.40 ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th รายใหม่ไม่ต้องรีบ ‘ทบทวนสิทธิ’

"ประกันสังคม" ชี้แจง ผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในวันที่ 1-24 ส.ค. 64 ยังไม่ต้องรีบ "ทบทวนสิทธิ" เนื่องจากบางรายข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หรือยังไม่ได้ลงในระบบ แต่ให้ดำเนินการ "เช็คสิทธิ" เรื่อยๆ ผ่านเว็บ www.sso.go.th

เกาะติดความคืบหน้ามาตรการเยียวยา "ประกันสังคม" ผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน ม.40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 19 จังหวัด (3+16) และจ่ายเงินสมทบงวดแรกไปแล้ว ระหว่างวันที่ 1-24 ส.ค. ที่ผ่านมา ให้สามารถเข้าไป "เช็คสิทธิ" ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ได้แล้ว โดยระบบจะแสดงผลว่าเป็นข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 7 ก.ย. 64

หากเป็นผู้ประกันตนอย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 24 ส.ค. 64 จะได้รับการพิจารณาการรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทแน่นอน

ส่วนใครที่เช็คแล้วไม่ได้ ยังไม่ต้องรีบ "ทบทวนสิทธิ" ต้องรอระบบอัพเดทข้อมูลของท่านก่อน กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนมาอัพเดทประเด็นนี้กัน ดังนี้

ม.40 ที่ขึ้นทะเบียน 1-24 ส.ค. 64 ไม่ต้องรีบ "ทบทวนสิทธิ"

มีข้อมูลอัพเดทจาก เพจแจ้งข่าวประกันสังคม ได้โพสต์ชี้แจงประเด็น การเช็คสิทธิ ม.40 ว่า ผู้ประกันตน ม.40 ที่เช็คสิทธิแล้ว "ไม่ได้รับสิทธิ" และเป็นผู้ที่สมัครเป็นผู้ประกันตนระหว่าง 1-24 ส.ค. 64

ให้ดำเนินการเช็คสิทธิเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ เนื่องจากบางรายข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลของท่านยังไม่ได้ลงในระบบของประกันสังคม

ส่วนใครที่เช็คสิทธิแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิ" สามารถเช็ควันโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท ได้ผ่านหน้าจอตรวจสอบสิทธิของเว็บประกันสังคม สามารถเช็คสิทธิได้ที่ www.sso.go.th

เช็คสิทธิ ม.40 ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th รายใหม่ไม่ต้องรีบ ‘ทบทวนสิทธิ’

 

ขยายเวลา "ทบทวนสิทธิ" ให้ถึง 31 ต.ค. 64

ส่วนเรื่องการยื่น "ทบทวนสิทธิ" นั้น แต่เดิมประกันสังคมตีกรอบเวลาให้ยื่นทบทวนได้ถึงแค่สิ้นเดือน ก.ย. 64 แต่ล่าสุด.. มีการขยายเวลาออกไปอีก เพื่อให้ผู้ประกันตน ม.40 รายใหม่ที่เพิ่งขึ้นทะเบียน ได้มีเวลาเช็คสิทธิให้ชัวร์มากขึ้น และไม่ต้องรีบทบทวนสิทธิ (รอระบบอัพเดทข้อมูลก่อน)

แต่ถ้าเวลาผ่านไปจนถึงสิ้นเดือน ก.ย. 64 และเช็คสิทธิซ้ำๆ แล้ว ก็ยังพบว่าไม่ได้รับสิทธิ ลักษณะแบบนี้ให้ผู้ประกันตน ม.40 รีบดำเนินการ "ทบทวนสิทธิ" ได้ภายใน 31 ต.ค. 64 

ผู้ที่ "ได้รับสิทธิ" เงินจะเข้าภายใน ก.ย. 64

สำหรับผู้ประกันตน ม.40 ที่เช็คสิทธิแล้วพบประกาศผลว่า "ได้รับสิทธิ" ก็จะได้รับ "เงินเยียวยา" สูงสุด 5,000 บาท 2 เดือน (13 จังหวัด) โดยมีไทม์ไลน์วันโอนเงินเข้าภายในเดือน ก.ย. 64 นี้ 

ทั้งนี้ ขอให้ท่านดำเนินการ เปิดใช้พร้อมเพย์โดยผูกบัญชีธนาคารกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย จากนั้น สปส. จะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564)

เช็คสิทธิ ม.40 ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th รายใหม่ไม่ต้องรีบ ‘ทบทวนสิทธิ’

 

วิธี "เช็คสิทธิ" ประกันสังคม ม.40

สำหรับวิธีเช็คสิทธิประกันสังคม ม.40  สามารถทำได้ดังนี้

  • เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th
  • กดคลิกที่ "ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.40"
  • กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และกรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด จากนั้นกด "ค้นหา"
  • ระบบจะแสดงผลให้ทราบ โดยมีผลประกาศ 2 แบบ คือ "ได้รับสิทธิ" หรือ "ไม่ได้รับสิทธิ"

 

วิธี "ทบทวนสิทธิ" ประกันสังคม ม.40

ใครที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ครบ แต่พบว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ให้ยื่นทบทวนสิทธิได้เฉพาะผู้ที่เข้าข่ายเงื่อนไขการเยียวยาในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัดเท่านั้น และต้องเช็คสถานะจาก www.sso.go.th แล้วระบบแสดงข้อความว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" เท่านั้น

ส่วนวิธี "ทบทวนสิทธิ" นั้น ก่อนหน้านี้ "ประกันสังคม" แจ้งว่า ให้โทรติดต่อหมายเลข 1506 หรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงที่ตนเองอยู่ พร้อมเตรียม “บัตรประชาชน” แจ้งเลขประจำตัว 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่ (อ่านเพิ่ม : 'ทบทวนสิทธิ ม.40' ต้องโทร 1506 ไม่มีเมนูทบทวนในเว็บ www.sso.go.th)

แต่มีข้อมูลอัพเดทล่าสุด! จากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า นายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่มีสิทธิตามเงื่อนไข แต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเยียวยาฯ จากรัฐบาล สามารถยื่น "แบบคำขอทบทวนสิทธิ" ตั้งแตวันนี้ - วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เช็คสิทธิ ม.40 ‘ประกันสังคม’ www.sso.go.th รายใหม่ไม่ต้องรีบ ‘ทบทวนสิทธิ’

โดยดาวน์โหลดแบบคำขอฯ ได้ตามลิงก์เหล่านี้ (มี 3 ลิงก์)

ทั้งนี้ เมื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นคำขอทบทวนสิทธิแล้ว ให้นำแบบฟอร์มนั้นไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ของท่านด้วยตัวเอง (อ่านเพิ่ม : เยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 ได้สิทธิแต่ยังไม่เงิน ยื่นแบบขอทบทวนสิทธิ เช็ค!)

---------------------------------

อ้างอิง : เพจแจ้งข่าวประกันสังคม , สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน