ส่งออกอาหารปี 64 คาดพุ่ง 1.05 ล้านล้านบาท

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยช่วง 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค.) ที่เหลือปี 2564 ยังโตสวนทางโควิด-19 คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้น 5% การส่งออกเพิ่มขึ้น 11% มูลค่า 4.27 แสนล้านบาท

ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ระบุ แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยช่วง 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค.) ที่เหลือปี 2564 ยังโตสวนทางโควิด-19 คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้น 5% การส่งออกเพิ่มขึ้น 11% มูลค่า 4.27 แสนล้านบาท ทั้งปีประเมินว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้น 4.5% การส่งออกจะเพิ่มขึ้น 7.1% หรือมีมูลค่า 1.05 ล้านล้านบาท ปัจจัยสนับสนุนหนุนมาจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน สหรัฐฯ และการอ่อนค่าของค่าเงินบาท