อินเตอร์ ฟาร์มา ผนึก RBF วิจัยพัฒนา กัญชง-กัญชา

อินเตอร์ ฟาร์มา ผนึก RBF วิจัยพัฒนา กัญชง-กัญชา

"อินเตอร์ ฟาร์มา" ลงนามความร่วมมือกับ RBF เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชา ในช่วง 1 ปีต่อจากนี้ นับจากวันที่ลงนาม

นายตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2564 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท และบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เกี่ยวกับการวิจัย พัฒนาและต่อยอดผลิต ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทจะเป็นผู้พัฒนาและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ยาสมุนไพร โภชนบำบัด เวชสำอาง เป็นต้น และบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายสารสกัดจากกัญชงและกัญชาให้กับบริษัท ซึ่งคู่สัญญามีความประสงค์ที่ดำเนินการวมกันในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา โดยบันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง