รัฐดันราคาลองกอง ’เกรดคละ’ 12 บาท/กิโลกรัม

“จุรินทร์” สั่งช่วยลองกองภาคใต้ เร่งดูดผลผลิตออกและกระจายตลาด หวังยกระดับราคาเกรดคละขึ้นเป็นกก.ละ 9-12 บาท

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ระบุ จากการลงพื้นที่อ.เมือง จ.ยะลา ของนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้บริการจัดการลองกองของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พาณิชย์จังหวัด เกษตรกรลองกอง กลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ ผู้ประกอบการ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินสถานการณ์ราคาลองกอง ผลว่ายังมีปัญหาในผลผลิตที่เหลืออยู่ในส่วนของเกรดคละ ซึ่งปัจจุบันราคาอยู่ที่ 7-8 บาทต่อกก. เท่านั้น ดังนั้นในช่วงกันยายนนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องดูดซับผลผลิตส่วนที่เหลือออกจากแหล่งผลิตปริมาณ 800-1,000 ตัน เพื่อยกระดับราคาลองกองในช่วงปลายฤดูให้สูงขึ้นเป้าหมาย 9-12 บาทต่อกก. 

ส่วนผลผลิตลองกองขณะนี้ออกสู่ตลาดประมาณ 60-80% ผลผลิตในส่วนที่เหลือเกรดคุณภาพมีตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์รองรับ ยังขายได้ในราคาที่น่าพอใจโดยราคาเกรดช่อ 1-3 อยู่ที่ประมาณ 18-20 บาทต่อกก. 

สำหรับมาตรการที่ได้เร่งผลักดันเพื่อดูดซับลองกองออกจากแหล่งผลิตในช่วงที่ผ่านมาได้แก่  1.เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ออกนอกแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 สนับสนุนค่าบริหารจัดการกก.ละ 3 บาท 2.การรณรงค์บริโภคผ่านร้านธงฟ้า 1,000 ร้านค้า และรถโมบายผลไม้ของกรมการค้าภายใน 3. สนับสนุนเกษตรกรยาและผู้ประกอบการในการขายลองกองออนไลน์ โดยสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 10 กก. พร้อมสติ๊กเกอร์ส่งฟรี จำนวน 20,000 กล่อง