เปิดแฟ้ม 'ครม.' 17 ส.ค. เตรียมเคาะวางเงินมัดจำซื้อไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

เปิดแฟ้ม 'ครม.' 17 ส.ค. เตรียมเคาะวางเงินมัดจำซื้อไฟเซอร์ 20 ล้านโดส

'ครม.' เตรียมเคาะวางมัดจำซื้อไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ตามที่สาธารณสุขเสนอ สำนักงานอัยการสูงสุดเสนอพัฒนาระบบนิเวศน์ทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิด Digital goverment กระทรวงอุตสาหกรรรมชงเคาะมาตรฐานถุงมือยางใช้ครั้งเดียว

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน วันนี้ (18 ส.ค.) จะมีการพิจารณาวาระที่น่าสนใจหลายวาระ โดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมที่จะเสนอความคืบหน้าในการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส รวมทั้งขออนุมัติวงเงินจาก ครม.เพื่อวางมัดจำวัคซีนจำนวนดังกล่าว โดย วัคซีนลอตแรกที่จะสามารถจัดส่งให้ไทยได้จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ โดยอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการตามสัญญา ส่วนที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดสอยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจา 


กระทรวงเกษตรฯขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนิน รายการค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน

ส่วนวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ การพัฒนาระบบนิเวศน์ทางกฎหมายเพื่อเร่งรัดให้เกิดรัฐบาลดิจิทัล (Digital goverment)

กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ชนิดใช้ครั้งเดียวต้องเป็นไปตามมาตราฐาน พ.ศ...

กระทรวงสาธารณสุขเสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ของคณะกรรมการสาธารณสุข วุฒิสภา

กระทรวงทรัพยากรจะเสนอ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 / 2564

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน กรฎาคม 2564

และ กระทรวง พม.เสนอขออนุมัติวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD)

สำหรับความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ ศบค.ได้มีการขยายมาตรการล็อกดาวน์ไปจนถึงวันที่ 31 ส.ค.2564 นั้น ล่าสุดนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่าการเยียวยาผู้ประกันตนในส่วนที่สถานประกอบการถูกสั่งปิดให้สามารถยื่นขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้ 

ส่วนการอนุมัติความช่วยเหลือเงินกู้เพิ่มเติมให้กับผู้ประกันตนใน 9 สาขาอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์นั้นยังอยู่ในกรอบระยะเวลาการช่วยเหลือที่ได้เสนอขอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯแล้วซึ่งยังไม่จำเป็นต้องขออนุมัติเิพิ่มเติมเนื่อจากอยู่ในระยะเวลา 1 เดือนเช่นกัน 

อย่างไรก็ตามใน 16 จังหวัดที่ ม.39 - ม.40 ขณะนี้ยังเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันที่ 24 ส.ค.เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ได้รับสิทธิ์คนละ 5,000 บาทต่อไป