เปิด15 หุ้น'โรงไฟฟ้า'ไตรมาส2/64โชว์กำไร1.35 หมื่นล.GPSCมากสุด2.3พันล.

เปิด15 หุ้น'โรงไฟฟ้า'ไตรมาส2/64โชว์กำไร1.35 หมื่นล.GPSCมากสุด2.3พันล.

เปิด15 หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าไตรมาส2/64 กำไรสุทธิรวม 1.35 หมื่นล้านลดลง9% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร1.49หมื่นล้าน GPSCมีกำไรมากสุด 2.3พันล้าน รองมาEGCO1.5พันล้าน และGULF 1.4 พันล้าน

"กรุงเทพธุรกิจ"ได้รวบรวมผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี 2564 ของกลุ่มโรงไฟฟ้า จำนวน  15 บริษัท พบมีกำไรสุทธิรวม 13,554.06 ล้านบาท ลดลง9.22% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14,931.13 ล้านบาท

ขณะที่งวดครึ่งปีแรก2564 มีกำไรสุทธิ 25,186.37 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น 16.78% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 21,567.44 ล้านบาท ทั้งนี้ในงวดไตรมาส2ปี2564 

ทั้งนี้ 15 บริษัท ประกอบด้วย บมจ. บีซีพีจี (BCPG),บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM ), บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP),บมจ.ซีเค พาวเวอร์ (CKP),บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA),บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO), บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF ),บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL),บมจ.โซลาร์ตรอน (SOLAR ),บมจ. เอสพีซีจี (SPCG),บมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(SSP),บมจ. บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น(SUPER),บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP),บมจ. ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE ),บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP )

162892957093

 บริษัทที่มีกำไรสุทธิมากสุด 5 อันดับแรกไตรมาส2ปี2564  คือ

1. GPSC มีกำไรสุทธิ 2,302.10  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,895.97 ล้านบาท

 2.EGCO มีกำไรสุทธิ 1,510.40 ล้านบาท ลดลง 70.24% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,075.04 ล้านบาท

 3.GULF มีกำไรสุทธิ  1,406.52  ล้านบาท ลดลง 25.22%จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,880.83 ล้านบาท

 4.EA มีกำไรสุทธิ 1,190.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.59% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,149.42 ล้านบาท

 5.TPIPP มีกำไรสุทธิ 1,188.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.40% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,171.66  ล้านบาท  

ขณะที่บริษัทที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น สูงสุด 5 อันดับแรก คือ

1.CKP เพิ่มขึ้น 845.26% มาอยู่ที่ 706.95 ล้านบาท จากไตรมาส2ปี 2563 ที่มีผลขาดทุน -94.86 ล้านบาท 2.SUPER เพิ่มขึ้น377.08%  อยู่ที่ 707.80 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 148.36 ล้านบาท 

3.GUNKUL เพิ่มขึ้น 87.56%  อยู่ที่ 523.72 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 279.23 ล้านบาท

 4.BPP  เพิ่มขึ้น65.42% อยู่ที่ 1,125.62 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 680.45 ล้านบาท 5.SSP เพิ่มขึ้น 60.19% อยู่ที่ 240.36 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่กำไรสุทธิ 150.05 ล้านบาท 

 สำหรับงวดครึ่งปีแรก2564 บริษัทที่มีกำไรสุทธิสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 

1.GPSC มีกำไรสุทธิ 4,275.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.01% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทะ 3,475.86 ล้านบาท

2.GULF   มีกำไรสุทธิ 3,038.68  ล้านบาท เพิ่มขึ้น107.05% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ1,467.58 ล้านบาท

3.EA มีกำไรสุทธิ 2,602.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น0.04% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,601.48 ล้านบาท

 4.TPIPP มีกำไรสุทธิ 2,249.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.16% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,138.79 ล้านบาท

 5.BPP มีกำไรสุทธิ 2,159.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30.44% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,655.80 ล้านบาท 

 บริษัทที่มีกำไรเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วงครึ่งปีแรก2564 คือ 

1.CKP เพิ่มขึ้น 289.13% อยู่ที่ 821.55 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน434.39 ล้านบาท

 2.GULF เพิ่มขึ้น 107.05% อยู่ที่ 3,038.68 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,467.58 ล้านบาท

 3.SUPER  เพิ่มขึ้น 80.88% อยู่ที่ 1,568.05 ล้านบาท  จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 866.92 ล้านบาท

 4.GUNKULเพิ่มขึ้น 57.63% อยู่ที่ 1,132.31 ล้านบาท  จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 718.33 ล้านบาท 

5.TSE เพิ่มขึ้น 54.55% อยู่ที่ 384.68 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 248.90 ล้านบาท