เปิดงบ 'ออสท์แลนด์' รายได้หลักพันบาท!!! ชนะประมูลชุดตรวจโควิดเฉียด 600 ล้าน

เปิดงบ 'ออสท์แลนด์' รายได้หลักพันบาท!!! ชนะประมูลชุดตรวจโควิดเฉียด 600 ล้าน

ฮอตโซเชียล เปิดงบ "ออสท์แลนด์ แคปปิตอล" รายได้หลักพันบาท!!! ชนะประมูลชุดตรวจโควิดเฉียด 600 ล้าน

เปิดฐานะการเงิน “ออสท์แลนด์ แคปปิตอล” ผู้ชนะประมูลชุดตรวจโควิด 8.5 ล้านชุด มูลค่าเฉียด 600 ล้านบาท พบรายได้หลักพันบาท และขาดทุนต่อเนื่อง 3 ปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ออกประกาศผ่านเว็บไซด์ FDA ให้ระงับใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทั้ง Antigen Rapid Test Kit (ATK) และ Antibody Rapid Test Kit ของ Lepu Medical Technology

ขณะที่องค์การเภสัชกรรมของไทย ที่ได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด เป็นการเร่งด่วน ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม ได้ให้บริษัทผู้จำหน่าย ATK จำนวน 19 บริษัท (จากที่เชิญไป 24 บริษัท) เข้าร่วมเสนอราคา คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด และสามารถส่งมอบได้ตามกำหนด 16 บริษัท จึงได้ทำการเปิดซองราคา ปรากฏว่าบริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด เป็นผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ที่เฉลี่ยชุดละ 70 บาท โดยแจ้งว่านำเข้าจากบริษัท Beijing Lepu Medical Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 

บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด จัดตั้งเมื่อ 25 ส.ค. 2557 แสดงฐานะปัจจุบันยังดำเนินกิจการ ตั้งอยู่ที่ เขตสวนหลวง กทม. ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แจ้งจดกิจการต่อกระทรวงพาณิชย์ ประกอบธุรกิจตอนจดทะเบียน หมวด 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป เพื่อประกอบกิจการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพาณิชยกรรม การค้าระหว่างประเทศ

ส่วนหมวดธุรกิจจากงบการเงินปีล่าสุดปี 2563 หมวด 82110 กิจกรรมบริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อกิจการให้บริการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านพาณิชยกรรมการค้าระหว่างประเทศ

สำหรับกรรมการบริษัทที่แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ มี 3 คน เป็น คนไทย 1 คน คือ นางสาวภรภัทร จบศรี และ ชาวต่างชาติ 2 คน คือ นางสาวอนาสตาเซีย สวินต์โซว่า และ นายอเล็กเซ่ กอร์ดีนโก


ขณะที่ผลประกอบการในงวด 3 ปีล่าสุดของ บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด แสดงผลขาดทุนมาตลอด โดยปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 26,500 บาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า 36% ปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 41,655 บาท ขาดทุนลดลง 87% และปี 2561 ขาดทุน 342,803 บาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 38%

ในด้านรายได้ที่แจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ พบว่า มีจำนวนน้อยมาก โดยในปั 2561 มีรายได้รวมเพียง 4,501 บาท ปี 2562 แจ้งรายได้รวมเหลือ 2,218 บาท และปี 2563 กลับไม่มีการแจ้งรายได้ มีแต่แจ้งรายจ่ายจำนวน 26,500 บาทเท่านั้น

ด้านฐานะการเงินที่คำคัญ บริษัทออสท์แลนด์ แคปปิตอล จำกัด แจ้งสินทรัพย์รวมในปี 2561 จำนวน7,333,778 บาท ปี 2562 ยอดสินทรัพย์ลดลงถึง 97% เหลือจำนวน 191,475 บาท และ ปี 2563 ลดลงอีกเหลือ 173,974 บาท ส่วนหนี้สินรวมปี 2561เท่ากับ 12,029,756 บาท ปี 2562 ลดลงมาเหลือ 4,29,106 บาท และปี 2563 หนี้สินรวมอยู่ที่ 4,938,106 บาท

ทั้งนี้ หลังจากประเด็นดังกล่าว ถูกจุดขึ้นมาและอยู่ในความสนใจของสังคม ล่าสุด นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและในฐานะประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ได้ออกมาเปิดเผยล่าสุด วันที่ 12 ส.ค.64 ว่า ทางอภ. จะขอชะลอการดำเนินการในขั้นตอนการทำสัญญาออกไปก่อน โดยองค์การฯและ อย. จะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป

162875080562162875079431