TFEX REPORT 05 August 2021

TFEX REPORT 05 August 2021

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ประจำวันที่ 05 August 2021 มีปริมาณการซื้อขายที่ 522,462 สัญญา

โดย SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขาย 247,260 สัญญา Single Stock Futures 156,381 สัญญา Gold Futures และ Gold Online Futures รวมทั้งสิ้น 100,853 สัญญา โดยในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายของ 10 Baht Gold Futures จำนวน 10,942 สัญญา ส่วน SET50 Index Options มีปริมาณการซื้อขาย 7,389 สัญญา USD Futures 10,571 สัญญา สำหรับสถานะคงค้างรวมของวันทำการก่อนหน้าของทั้งตลาดรวมกันอยู่ที่ 3,357,738 สัญญา

ตลาดหุ้นไทยวานนี้ ดัชนี SET50 ปิดที่ระดับ 911.53 จุด ลดลง -14.1 จุดและมีค่าเบสิสระหว่างราคาฟิวเจอร์สกับราคาสปอตเท่ากับ -4.33 จุด โดยสินค้าที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดแต่ละประเภทมีดังนี้

162816488646

ในส่วนของสินค้าเกษตร ราคายางล่วงหน้า RSS3D Futures RSS3G22 มีราคาที่ใช้ชำระราคา 64.1 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 0.8 บาท

สัดส่วนปริมาณการซื้อขายของประเภทผู้ลงทุน

162816495710

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินTFEX REPORT / stock / หุ้น