รมว.คลัง มอบนโยบาย บสย.พร้อมแนะเพิ่มช่องทางเอื้อSMEเข้าถึงแหล่งทุน

รมว.คลัง มอบนโยบาย บสย.พร้อมแนะเพิ่มช่องทางเอื้อSMEเข้าถึงแหล่งทุน

"รมว.คลัง"มอบนโยบาย "บสย."แนะให้เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้SMEทราบถึงมาตรการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ระบาดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้มากที่สุด

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้ แก่คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับนายประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการ บสย. คณะกรรมการ บสย. นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป และ ผู้บริหารระดับสูง บสย.

 โดยกล่าวว่า บสย.เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลังแม้จะเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการSMEs พร้อมแนะให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงมาตรการค้ำประกันสินเชื่อตามนโยบายรัฐมากขึ้น เพื่อช่วยผู้ประกอบการ SMEs โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19   เข้าถึงแหล่งทุนได้มากที่สุด โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

นอกจากนี้ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ เพิ่มเติมด้วยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ  บสย. สำนักงานใหญ่  อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่