'ออมสิน' เปิดลงทะเบียน 'สินเชื่ออิ่มใจ' 11 ก.ค. 64 ต้องทำอย่างไร ใครกู้ได้บ้าง ?

'ออมสิน' เปิดลงทะเบียน 'สินเชื่ออิ่มใจ' 11 ก.ค. 64 ต้องทำอย่างไร ใครกู้ได้บ้าง ?

เปิดรายละเอียด "สินเชื่ออิ่มใจ" จากธนาคาร "ออมสิน" ตั้งแต่ 11 ก.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน พร้อม 4 วิธีลงทะเบียนที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

"สินเชื่ออิ่มใจ" จาก "ธนาคารออมสิน" มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เพิ่มสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดขอ "กู้เงิน" ได้แล้วตั้งแต่ 11 ก.ค. เป็นต้นไป 

ก่อนที่จะลงทะเบียนขอสินเชื่อ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ชวนดูรายละเอียดและเงื่อนไขของสินเชื่อดังกล่าว พร้อมเช็ควิธีลงทะเบียน ดังนี้

  •  ใครกู้ "สินเชื่ออิ่มใจ" ได้บ้าง ? 

ผู้ที่สามารถขอสินเชื่ออิ่มใจได้ คือกลุ่มผู้ประกอบการ "ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม" ที่มีที่ตั้ง เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ศูนย์อาหาร ภัตตาคาร ฟู้ดทรัค บูท ป๊อบอัพสโตร์ เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เช็คเงื่อนไข 'ออมสิน' เปิดให้กู้ 'สินเชื่ออิ่มใจ' และ 'สินเชื่อสู้ภัย COVID-19' ปลอดดอก 6 เดือน

          

  •  รายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ 

วงเงินรวม: 2,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อ: สูงสุด 100,000 บาท/ต่อราย 

ดอกเบี้ย: 3.99% ต่อปี (Effective Rate)

การค้ำประกัน: ไม่ต้องค้ำประกัน

ระยะเวลากู้: ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก 

ระยะเวลาขอสินเชื่อ : 11 ก.ค. - 31 ธ.ค. 64

  •  วิธีลงทะเบียนขอ "สินเชื่ออิ่มใจ" 

ธนาคารออมสินจะเปิดลงทะเบียน "สินเชื่ออิ่มใจ" ได้ทางเว็บไซต์ "ธนาคารออมสิน" ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ โดยสามารถทำตาม 4 ขั้นตอนในการขอสินเชื่อ ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th แนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของ

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น หลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

3. สมัครขอสินเชื่ออิ่มใจได้ทางแอพพลิเคชั่น "มายโม่" (Mymo) ในกรณีผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว

4. อนุมัติและทำสัญญา ในแอพพลิเคชั่น "Mymo"

ทั้งนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

162580426663

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115

ที่มา: ธนาคารออมสิน