เช็คเงื่อนไข 'ออมสิน' เปิดให้กู้ 'สินเชื่ออิ่มใจ' และ 'สินเชื่อสู้ภัย COVID-19' ปลอดดอก 6 เดือน

เช็คเงื่อนไข 'ออมสิน' เปิดให้กู้ 'สินเชื่ออิ่มใจ' และ 'สินเชื่อสู้ภัย COVID-19' ปลอดดอก 6 เดือน

เปิดขั้นตอนการขอ "สินเชื่อ" จากธนาคาร "ออมสิน" เพื่อเยียวยาผู้ประกอบการร้านอาหาร อย่าง "สินเชื่ออิ่มใจ" โครงการใหม่ล่าสุด และสินเชื่อสำหรับผู้ค้า "หาบเร่ แผงลอย" ในโครงการ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19"

"ครม." เคาะโครงการ "เยียวยาโควิด-19" ใหม่ "สินเชื่ออิ่มใจ" จาก "ธนาคารออมสิน" เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม เพิ่มสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจต่อไปในช่วงที่สถานการณ์โควิดยังไม่จบ โดย อัพเดทข้อมูลล่าสุดจาก ธนาคารออมสิน ว่าสามารถเริ่มลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ได้ตั้งแต่เป็นวันที่ 11 ก.ค. เป็นต้นไป ขณะเดียวกันยังเปิดให้กลุ่มหาบเร่ แผงลอย รถเข็น ขอ "สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19" ได้เพิ่มสภาพคล่องได้เช่นกัน 

เพื่อไม่ให้สับสน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียดพร้อมช่องทางการขอสินเชื่อดังกล่าว โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะอาชีพ 

กลุ่มที่ 1  "ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม" และกลุ่มที่ 2 "หาบเร่แผงลอย" ซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีการให้สินเชื่อวงเงินที่ต่างกัน ในโครงการสินเชื่อที่ต่างกัน พร้อมอัพเดทวันลงทะเบียน และวิธีการลงทะเบียนแต่ละสินเชื่อให้ทำตามกันง่ายๆ ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'ออมสิน' เปิดลงทะเบียน 'สินเชื่ออิ่มใจ' 11 ก.ค. 64 ต้องทำอย่างไร ใครกู้ได้บ้าง ?

 1. สินเชื่อสำหรับ "ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม" 

ชื่อมาตรการ: สินเชื่ออิ่มใจ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: "ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม" ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ เป็นต้น

วงเงินรวม: 2,000 ล้านบาท

วงเงินสินเชื่อต่อราย: สูงสุด 100,000 บาท

ดอกเบี้ย: 3.99% ต่อปี (Effective Rate)

ระยะเวลากู้: ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ: วันที่ 31 ธ.ค. 64

ช่องทางการขอสินเชื่อ: 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 64 ล่าสุด ธนาคารออมสินจะเปิดลงทะเบียน "สินเชื่ออิ่มใจ" ได้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ โดยสามารถทำตาม 4 ขั้นตอนในการขอสินเชื่อได้ดังนี้

1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th แนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการและเอกสารการเป็นเจ้าของ

2. ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วภายใน 5 วันทำการ

3. ผลการพิจารณาผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นจะสามารถสมัครขอสินเชื่ออิ่มใจได้ทางแอพพลิเคชั่น "มายโม่" (Mymo)

4. อนุมัติและทำสัญญาในแอพพลิเคชั่น "Mymo"

ทั้งนี้ ทางธนาคารจะพิจารณาเงินกู้เป็นไปตามความจำเป็นและความสามารถในการผ่อนชำระของผู้กู้

162580426663

 2. สินเชื่อสำหรับ "หาบเร่ แผงลอย รถเข็น" 

ชื่อมาตรการ: สินเชื่อสู้ภัย COVID-19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ: ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ แผงลอย รถเข็น เป็นต้น

วงเงินสินเชื่อต่อราย: 10,000 บาท

ดอกเบี้ย: 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

ระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ: วันที่ 31 ธ.ค. 64

ทั้งนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food ที่กลุ่มผู้ค้าร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้สามารถขอสินเชื่อได้ด้วย

ช่องทางการขอสินเชื่อ: 

162562889231

ขั้นตอนการขอ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อ จะต้อง "ลงทะเบียนจองสิทธิ" สมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ผ่าน "MyMo" ก่อน (ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนจองสิทธิ คลิกที่นี่)

จากนั้น จึงทำการ login เข้าแอพฯ "MyMo" เพื่อสมัครสินเชื่อสู้ภัย Covid-19 ในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ได้รับสิทธิในช่วงวันเวลาดังกล่าวเท่านั้น จึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลอีเมลกับ "MyMo" กรุณา ยืนยันข้อมูลอีเมล ก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 เข้าสู่เมนู "มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19" ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

162426078073

162426078266

หลังจากที่ทำการจองสิทธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในข้างต้นแล้ว สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

162426079265

162426079150

162426079462

โดยขั้นตอนสุดท้ายผู้ขอสินเชื่อจะต้องรอการพิจารณาจากธนาคารภายใน 3 วัน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน 1115