ไทย-จีนขยับรับไฮสปีดเชื่อมภูมิภาค

ไทย-จีนขยับรับไฮสปีดเชื่อมภูมิภาค

เมื่อเร็วๆนี้ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้าน รถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 29  เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน

เมื่อเร็วๆนี้ ในการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้าน รถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 29  เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และอาเซียน ความก้าวหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย – จีน การเชื่อมทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ มีนายนิ่ง จีเจ๋อ รองประธานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชม

ข้อสรุปสําคัญจากการประชุม ดังนี้1. โครงการรถไฟความเร็วสูง ฝ่ายจีน รับทราบความก้าวหน้างานโยธาระยะแรกในช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 2. มาตรฐานงานโยธาและระบบไฟฟ้าและเครื่องกล3. ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการเชื่อมทางรถไฟระหว่างหนองคาย-เวียงจันทน์ 4. ทั้งสองฝ่ายได้หารือการดําเนินการช่วงบางซื่อ - ดอนเมือง โครงการความร่วมมือ ด้านรถไฟ ระหว่างไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ได้ใช้ทางวิ่งและโครงสร้างร่วม