มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนจดจำนอง ดันดัชนีราคาคอนโดใหม่ขยับ 0.2%

มาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนจดจำนอง ดันดัชนีราคาคอนโดใหม่ขยับ 0.2%

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเหตุได้รับอานิสงส์จากมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองช่วยระบายซัพพลาย

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 152.2จุด ลดลงร้อยละ -0.8 ลดลงเป็นไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY)โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 แต่เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยในช่วงปลายเดือนก.พ. 2564 ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มมีความเชื่อมั่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ประกอบกับรัฐบาลได้ขยายระยะเวลามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และการจดจำนอง สำหรับที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ไปจนถึงสิ้นปี 2564 ที่สามารถกระตุ้นการซื้อขายห้องชุดได้โดยดูจากการโอนนกรรมสิทธิ์ห้องชุดใหม่ที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทในปี 2563 ทั่วประเทศลดลงเพียงร้อยละ -1.5 จากปี 2562

แต่การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในกรุงเทพ –ปริมณฑล ซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักของห้องชุดมีสัดส่วนเฉลี่ยถึงร้อยละ 80 ของประเทศไทย และในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ใหม่ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2562 จะเห็นว่ามาตรการนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถระบายอุปทานในตลาดไปได้ดีพอสมควรซึ่งได้ส่งผลเริ่มเห็นทิศทางดัชนีราคาห้องชุดใหม่ไตรมาส 1 ปี2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นไตรมาสแรกหลังจากลดลงต่อเนื่อง ติดต่อกันมาถึง 4 ไตรมาส แต่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

โดยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า ในกรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.6 จุด ลดลงร้อยละ -0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ขณะที่ปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 145.3 จุด ลดลงร้อยละ -0.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

สำหรับรายการส่งเสริมการขายห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.1เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 35.1เป็นส่วนลดเงินสดและร้อยละ 18.9 เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์