แนวปฏิบัติ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

แนวปฏิบัติ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

แนวปฏิบัติ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรณีติดเชื้อโควิด-19 ไม่แสดงอาการ

ในช่วงที่ปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย หลายครอบครัวจำเป็นต้องนำลูกไปที่ทำงานด้วย ทำให้เด็กต้องไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยทั้งจากการเดินทาง และในที่ทำงานของพ่อแม่ ทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้ง่าย

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วงของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ยังคงต้องเข้มงวดและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยก่อนเปิดเรียนขอความร่วมมือให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเข้ารับการประเมินตนเองผ่าน Thai stop COVID Plus เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย

รวมทั้งให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยประเมินรับรองก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่วนครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยขอให้ประเมินความเสี่ยงตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย” เพื่อลดการแพร่เชื้อโรคไปยังเพื่อนร่วมงานและ เด็กที่ดูแล พร้อมสนับสนุนให้ได้รับการฉีดวัคซีน รวมถึงคนในครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19

162423432714