ศาลล้มละลายอนุมัติแผนฟื้นฟู 'การบินไทย' 5 ผู้บริหารแผนพร้อมลุย

ศาลล้มละลายอนุมัติแผนฟื้นฟู 'การบินไทย' 5 ผู้บริหารแผนพร้อมลุย

ศาลล้มละลายเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ "ชาญศิลป์" เผย 5 ผู้บริหารแผนพร้อมลุยฟื้นฟูกิจการ

ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 15 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. หลังจากการพิจารณาของศาลเมื่อวันที่ 28 พ.ค.2564 ได้มีเจ้าหนี้ 2 ราย ยื่นคัดค้าน ทำให้ศาลมีคำสั่งให้การบินไทยชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม โดยหนึ่งในเจ้าหนี้ที่ยื่นคัดค้านครั้งนี้เป็นพนักงานการบินไทยที่เป็นเจ้าหนี้ 548,390 บาท

รายงานข่าวจากการบินไทย ระบุว่า ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย ซึ่งหลังจากนี้การบินไทยสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูได้เลย และเห็นชอบรายชื่อผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

สำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการจากการบินไทยและเจ้าหนี้มี 5 คน ประกอบด้วย

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ การบินไทยเสนอ 

2. นายพรชัย ฐีระเวช การบินไทยเสนอ 

3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ธนาคารกรุงเทพเสนอ 

4. นายไกรสร บารมีอวยชัย ธนาคารกรุงเทพเสนอ 

5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเสนอ 

162373693263

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การบินไทย กล่าวว่า ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ โดยมีแผนธุรกิจที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลง และเชื่อว่าการบินไทยจะสามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและสร้างกำไรในระยะยาว

รายงานข่าวจากการบินไทยระบุว่า เมื่อศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับสินเชื่อใหม่เพื่อให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจ งบประมาณ แผนกำลังคน แผนค่าใช้จ่ายฝ่ายทุน รวมทั้งติดตามการทำงานของผู้บริหารแผนฟื้นฟู และมีอำนาจลงมติถอดถอนผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการได้

สำหรับคณะกรรมการสินเชื่อจะมี 5 คน โดยกรรมการ 2 คน มาจากผู้แทนรัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือค้ำประกันสินเชื่อใหม่ ในขณะที่กรรมการอีก 2 คน มาจากผู้แทนเจ้าหนี้ที่ให้สินเชื่อใหม่ และกรรมการอีก 1 คน จากภาครัฐที่สนับสนุนสินเชื่อใหม่หรือเข้าค้ำประกัน และเจ้าหนี้สินเชื่อใหม่เสนอมา