ดัชนีอุตฯภาคตะวันออกโตสวนกระแส

ดัชนีอุตฯภาคตะวันออกโตสวนกระแส

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพ.ค.2564อยู่ที่ระดับ82.3ปรับตัวลดลง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนพ.ค.2564อยู่ที่ระดับ82.3ปรับตัวลดลงจากระดับ84.3ในเดือนเม.ย.2564และต่ำที่สุดในรอบ11เดือน นับตั้งแต่เดือนก.ค.2563โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2

มีปัจจัยลบจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19ระลอกที่3โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ขณะที่การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนยังมีความล่าช้า

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนประกอบการปรับตัวสูงขึ้น ทั้งราคาวัตถุดิบและราคาน้ำมันรวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงาน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการSMEsประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและขาดเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

ในด้านการส่งออกยังมีปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และอัตราค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนชิปอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรม ยานยนต์และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ฯ