AMATA - ซื้อ (10 มิ.ย.64)

AMATA - ซื้อ (10 มิ.ย.64)

เราจะโต๊ เราจะโต

AMATA มีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มนิคมฯ ในประเทศไทยและคงเป้าหมายยอดขายที่ดิน 950 ไร่ในปีนี้ และ 1,380 ไร่หากรวมเป้าหมายในเวียดนาม บริษัทขายที่ดินไปแล้ว >379 ไร่หรือ 27% ของเป้าหมายบริษัทและ 46% ของคาดการณ์ของเรา เราคาดกำไรเติบโต 41% และ 56% ในปีนี้และปีหน้า และมีอัพไซด์ของกำไรจากการขึนอัตราค่าน้ำ 3% และโรงไฟฟ้า SPP ใหม่มูลค่า 2บาทต่อหุ้น ผลตอบแทนรวม่ยังน่าสนใจที่ 26% แนะนำ ซื้อ

 

เป้าหมายท้าทาย

ผู้บริหาร AMATA คงเป้าหมายยอดขายที่ดิน 950 ไร่ (อมตะ ซิตี้ ชลบุรี 200 ไร่, อมตะ ซิตี้ ระยอง 450 ไร่ และบริษัทร่วมทุนไทย-จีน 300 ไร่) โดยมีลูกค้าอยู่ระหว่างเจรจา มากกว่า 30 ราย (รายใหญ่ 3-4 ราย) จากยุโรป, สหรัฐฯและเอเชีย โดยยอดขายที่ดินจะแข็งแกร่งขึ้น HoH ใน 2H21 จากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมืองและลดการกักตัว หากรวมเป้าหมายยอดขายจากเวียดนาม 430 ไร่ เป้าหมายยอดขายรวมปีนี้อยู่ที่ 1,380 ไร่ ปัจจุบันบริษัทขายที่ดินไปแล้วมากกว่า 379 ไร่ (มากกว่า 100 ไร่ในไทยและ 279 ไร่ในเวียดนาม) คิดเป็น 27% ของเป้าหมายของบริษัทหรือ 46% ของคาดการณ์ของเรา  เราคงคาดการณ์ของเราที่ 817 ไร่ (500 ไร่ในไทย 317 ไร่ในเวียดนาม) 

 

ยอดโอดที่ดินในเวียดนามจะหนุนกำไรที่แข็งแกร่งใน 3Q21 และปี FY22

บริษัทตั้งเป้าโอนที่ดิน 32.6 เฮกเตอร์ (204 ไร่) ที่อมตะ ซิตี้ ฮาลอง ใน 3Q21 และที่ดินเชิงพาณิชย์ 12 เฮกเตอร์ (75 ไร่) ที่ อมตะ ซิตี้ เบียนหัว ในปี 2022 ประกอบกับ backlog อีก 1.8 พันลบ. (498ลบ. ที่อมตะ ซิตี้ ชลบุรีและ 1.3พันลบ. ในอมตะ ซิตี้ ระยอง และบริษัทร่วมทุนไทย-จีน) สนับสนุนคาดการณ์กำไร เติบโต 41% ในปีนี้และ 56% ในปีหน้า

 

อัพไซด์

AMATA มีอัพไซด์ที่เราไม่ได้รวมในคาดการณ์และการประเมินมูลค่าปัจจุบันของเรา ได้แก่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้อนุญาตปรับขึ้นอัตราค่าน้ำ แต่บริษัทยังไม่ได้ปรับราคาขายน้ำขึ้น หากราคาขายน้ำขึ้น 4% เราคาดว่าจะมีอัพไซด์ของกำไร 40ลบ. หรือ 3% จากคาดการณ์ปัจจุบันของเรา; และ 2) โรงไฟฟ้า SPP ที่สร้างขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมจะเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ (COD) ในปี 2023 เราคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าหุ้น 2บาทต่อหุ้น