อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (4 มิ.ย.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (4 มิ.ย.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Cross Rate) วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ เวลาประมาณ 17.53น.

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)