ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 31.292 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.012 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 31.292 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.012 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (28 พ.ค. 64)อยู่ที่ระดับ 31.292 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (27 พ.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 31.280 บาท/ดอลลาร์(อ่อนค่า 0.012 บาท/ดอลลาร์)