หุ้น 'เจ้าสัวซีพี' ไตรมาส 1/64 กวาดกำไร 1.36 หมื่นล้าน โควิด-19 ไม่กระทบ

หุ้น 'เจ้าสัวซีพี' ไตรมาส 1/64 กวาดกำไร 1.36 หมื่นล้าน โควิด-19 ไม่กระทบ

กลุ่มซีพี อาณาจักร "เจ้าสัวธนินทร์" ไตรมาส 1/64 คว้ากำไร 1.36 หมื่นล้านบาท ฝ่าโควิด-19 แต่ลดลง 15.1% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ลดลง ฝั่งธุรกิจสื่อสารเผชิญผลขาดทุน

ภายหลังสิ้นสุดฤดูประกาศผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า 5 หุ้นในกลุ่มซีพีของ "ธนินท์ เจียรวนนท์" ยังมีกำไรสุทธิเติบโตต่อเนื่อง แม้จะเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 รอบ 2 ในช่วงต้นไตรมาส 1 ปี 2564 และโควิด-19 รอบ 3 ก่อนจบไตรมาส โดยมีกำไรสุทธิของบริษัทในเครือรวม 13,653 ล้านบาท ลดลง 2,430 ล้านบาท หรือลดลง 15.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 16,083 ล้านบาท โดยผลกำไรที่ลดลงมาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจร้านสะดวกสื่อที่ลดลง และธุรกิจสื่อสารที่เผชิญผลขาดทุน

162236113748

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 รายบริษัท พบว่า

1. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF

ผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารมีกำไรสุทธิ 6,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 835 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ่น 13.7% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 6,110 ล้านบาท โดยเป็นผลจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และกระบวนการทำงาน การขยายกำลังการผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของ CPF จำแนกตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) คือ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2.ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน และ 3.ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร

2. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล หรือ DIF

โดยมีกำไรสุทธิ 2,957 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 2,809 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดจากกลุ่มทรัพย์สิน (portfolio) ประเภทเสาโทรคมนาคมจำนวน 16,059 เสา ประกอบด้วย เสาที่กองทุนฯ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จำนวน 9,727 เสา ได้แก่ ทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมของทรูและเสาโทรคมนาคมของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TUC) ที่ลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

และเสาที่กองทุนมีสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิจำนวน 6,332 เสา ได้แก่ เสาโทรคมนาคมของบริษัท บีเอฟเคที (ประเทศไทย) จำกัด (BFKT) เสาโทรคมนาคมของบริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (AWC) เสาโทรคมนาคมของ AWC ที่ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2

รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโทรคมนาคมของ BFKT และเสาโทรคมนาคมของ AWC จำนวนหนึ่ง ภายหลังจากวันครบกำหนดสัญญา HSPA และระบบใยแก้วนำแสง และระบบบอรดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัด

3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL

ผู้ประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้า 7-Eleven มีกำไรสุทธิ 2,599 ล้านบาท ลดลง 3,046 ล้านบาท หรือลดลง 54% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 5,645 ล้านบาท จากรายได้การขายและบริการของธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ลดลง

ทั้งนี้ นอกจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อ บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนในธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ อาทิ ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ รวมถึงการลงทุนในธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสดและบริการตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร"

4. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO

โดยมีกำไรสุทธิ 1,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.2% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 1,680 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบชำระเงินสด และบริการตนเอง ภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลีกรายย่อย กลุ่มโฮเรก้า กลุ่มสถาบันต่างๆ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจบริการ

และ 5. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE

โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 581 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 420 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้น 260.9 ล้านบาท เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน 161 ล้านบาท ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของกลุ่มทรู ประกอบด้วย 1.ทรูมูฟ เอช: ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย 2.ทรูออนไลน์: ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบมีสาย 3.ทรูวิชั่นส์: ธุรกิจโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกและทีวีดิจิทัล

และ 4.ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป: ธุรกิจและบริการด้านดิจิทัล ประกอบด้วยแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล (Digital Media Platform) แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างออนไลน์และออฟไลน์ (O2O) พร้อมสิทธิประโยชน์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และดิจิทัลโซลูชั่นต่างๆ ดิจิทัลเฮลท์ (Digital Health) เทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และสถาบันทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy)