ผู้เลี้ยงหมูโอด 'อากาศร้อน-ภัยแล้ง' ดันต้นทุนพุ่ง

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) สภาพอากาศที่ร้อนจัด และภัยแล้งที่ลากยาวตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร โดยเฉพาะการเลี้ยงสุกรที่ต้องใช้น้ำสำหรับกินและใช้ในกระบวนการเลี้ยงในปริมาณมาก