ยาสูบลุ้นสัปดาห์นี้กฤษฎีกาอนุมัติทำธุรกิจกัญชา-กัญชง

ยาสูบลุ้นสัปดาห์นี้กฤษฎีกาอนุมัติทำธุรกิจกัญชา-กัญชง

การยาสูบฯ ลุ้นสัปดาห์นี้กฤษฎีกาไฟเขียวทำธุรกิจและส่งเสริมให้เกษตรกรลงทะเบียนปลูกพืช “กัญชง-กัญชา” คาดสงกรานต์เริ่มลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกได้ มั่นใจเกษตรกรมีรายได้ขั้นต่ำ 8 หมื่นบาทต่อไร่

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)เปิดเผยว่า คาดว่า ในสัปดาห์นี้จะได้ความชัดเจนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)เรื่องขอบเขตอำนาจของยสท.ที่จะเข้าไปทำธุรกิจและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบหันไปปลูกพืชกัญชงและกัญชา รวมทั้งการเตรียมหารือร่วมกับองค์การเภสัชกรรม กรมแพทย์แผนไทย และสถาบันจุฬาภรณ์ฯ ถึงแนวทางในการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์

เขากล่าวว่า หากกฤษฎีกาตีความชัดเจนแล้ว คาดว่า หลังสงกรานต์นี้ ยสท.จะเริ่มเปิดให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบที่เป็นเครือข่ายของ ยสท. ได้ลงทะเบียนเพื่อปลูกกัญชง-กัญชาเป็นพืชเสริมได้ และจะสามารถเริ่มปลูกได้ช่วงเดือนส.ค.ปีนี้ โดยช่วงแรกจะเป็นการสนับสนุนการปลูกพืชกัญชงก่อน เนื่องจากตลาดกัญชงกว้างกว่ามีมูลค่าตลาดกว่าแสนล้านบาท ขณะที่กัญชาจะใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์

“2 สัปดาห์แรกหลังกฤษฎีกาตีความชัดเจน จะมีการหารือกับนักวิชาการและพูดคุยกับชาวไร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะจากชาวไร่รุ่นใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางที่จะเดินร่วมกัน ยาสูบไม่ได้มองว่าจะมีกำไรหรือไม่ เพราะจะไม่มีการนำพืชพวกนี้มาใช้กับบุหรี่เด็ดขาด ยกเว้นมีใครจ้างยาสูบผลิตสำหรับใช้ในบุหรี่ไฟฟ้าส่งไปต่างประเทศ ซึ่งต้องดูเรื่องกฎหมายว่ายาสูบสามารถทำได้หรือไม่เพราะมีเรื่องของการส่งออก แต่จะไม่มีการใช้ใบบุหรี่ในประเทศแน่นอน ซึ่งจะใช้ในเรื่องการแพทย์ เรื่องเส้นใยเท่านั้น”

ส่วนการส่งเสริมให้ชาวไร่ได้ปลูกพืชกัญชง-กัญชานั้นจะต้องมีการประกันราคาผลผลิตให้ชาวไร่ด้วย ซึ่งผู้ที่จะกำหนดราคาจะต้องรอดูความชัดเจนจากกฤษฎีกาอีกครั้ง ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ยสท. ได้หารือร่วมกับองค์การต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเตรียมตลาดรองรับผลผลิตกัญชง-กัญชา รวมทั้งหารือกับสถาบันการเงินเพื่อหาแหล่งเงินทุนให้ชาวไร่ด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ยสท. มีเครือข่ายเกษตรชาวไร่ผู้ปลูกใบยาสูบที่ขึ้นทะเบียนกับ ยสท. จำนวน 13,500 ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของ ยสท. ทำให้โรงงานยาสูบรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรลดลงจากเดิม 28 ล้านกิโลกรัมต่อปี เหลือ 13 ล้านกิโลกรัมต่อปี ส่งผลกระทบต่อรายได้หายไปประมาณ 50%

การปรับพื้นที่มาปลูกพืชกัญชาเสริม จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากเดิมมีรายได้จากการปลูกใบยาสูบจะอยู่ที่ 23,000 – 24,000 บาทต่อไร่ หากปลูกพืชกัญชาคาดว่าจะมีรายได้ขั้นต่ำ 70,000 – 80,000 บาทต่อไร่ “