ปศุสัตว์เตือนร้านอาหารตรวจสอบ 'เนื้อสัตว์' ก่อนขาย

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ผู้บริโภคพบเนื้อสัตว์ที่มีความผิดปกติ ซึ่งล่าสุดพบที่ร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์แห่งหนึ่ง โดยปรากฎลักษณะของเนื้อสุกรที่มีลักษณะจุดสีเหลืองและบางส่วนมีสีดำคล้ำสร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้บริโภค