www.ม33เรารักกัน.com เช็คสิทธิ 'เรารักกัน' 15 มี.ค. พร้อมให้ทบทวนสิทธิ

www.ม33เรารักกัน.com เช็คสิทธิ 'เรารักกัน' 15 มี.ค. พร้อมให้ทบทวนสิทธิ

ใครลงทะเบียน "เรารักกัน" ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com สำเร็จแล้ว หลังจากนี้ต้องรอธนาคารคัดกรองข้อมูล แล้วจะประกาศผลในวันที่ 15 มี.ค.64 ประชาชนเตรียมเช็คสิทธิในวันดังกล่าว พร้อมเปิดยื่นทบทวนสิทธิวันแรก!

ความคืบหน้าของโครงการ "ม33เรารักกัน" สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ในลำดับต่อไปต้องรอทางธนาคารคัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน สักระยะ หลังจกานั้นผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่ www.ม33เรารักกัน.com เช็คสิทธิ ได้ในวันที่ 15 มี.ค.64 เป็นวันแรก หากใครเช็คสิทธิแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิ" ก็ต้องทำการ "ยืนยันตัวตน" ผ่านแอพฯ เป๋าตัง ในวันเดียวกัน ส่วนใครที่ "ไม่ได้รับสิทธิ" สามารถยื่นขอ "ทบทวนสิทธิ" ได้ในวันที่ 15 มี.ค.ด้วยเช่นกัน 

อีกทั้ง ในวันดังกล่าวยังเป็นคิวลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่ม "ไม่มีสมาร์ทโฟน" อีกด้วย โดยสามารถไปทำได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน "เรารักกัน" ระหว่างวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2564

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์รวบรวมข้อมูลที่ต้องรู้ มาให้เช็ครายละเอียดขั้นตอนต่างๆ กันอีกครั้ง ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

1615761938100

1. ไทม์ไลน์ขั้นตอนต่างๆ ม.33 เรารักกัน

สำหรับไทม์ไลน์เกี่ยวกับโครงการ "เรารักกัน" ตั้งแต่ต้นจนจบ มีดังนี้

21 ก.พ.2564     เปิดให้ลงทะเบียน

7 มี.ค.2564       ลงทะเบียนวันสุดท้าย เวลา 23.00 น.

8-14 มี.ค.2564  ระบบตรวจสอบและคัดกรองข้อมูล

15 มี.ค.2564     - ประกาศผลลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

                        - ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

                        - หากไม่ผ่านเกณฑ์ เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิได้ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 

22 มี.ค.2564       เริ่มโอนเงินผู้ได้รับสิทธิ ครั้งที่ 1 วงเงิน 1,000 บาท

28 มี.ค.2564        ปิดทบทวนสิทธิ

5 เม.ย.2564         ประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิ

12 เม.ย.2564       เริ่มโอนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ โอนครั้งเดียว 4,000 บาท เนื่องจากรวมตกเบิก

31 พ.ค.2564       สิ้นสุดมาตรการ สามารถใช้เงินเยียวยาได้วันสุดท้าย

ทั้งนี้ผู้มีสิทธิในมาตรการ ม.33 เรารักกัน สามารถใช้เงินเยียวยา 4,000 บาท ได้ทั้งกับร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ และระบบขนส่งสาธารณะหรือส่วนบุคคล นอกจากนี้เงินที่ได้ในแต่ละสัปดาห์ไม่จำเป็นต้องใช้ให้หมด สามารถเก็บสะสมไว้ได้ และใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564 หากใช้เงินไม่หมดภายในวันดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิเงินส่วนที่เหลือโดยอัตโนมัติ

2. วิธีลงทะเบียน สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้วในรอบแรก (วันที่ 21 .. - 7 มี..) ขอให้รีบมาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก เพื่อขอตรวจสอบและขอรับสิทธิในวันที่ 8 - 11 มี..นี้เท่านั้น

- กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียน "ม33เรารักกัน" ได้ที่สำนักงานประกันสังคม ทั่วประเทศ ในวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2564 โดยต้องเตรียมหลักฐานและมีวิธีการติดต่อ ดังนี้

  • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด
  • เดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคม ทุกแห่งทั่วประเทศ
  • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม จะอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำปรึกษา และช่วยลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น.
  • ติดต่อได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)

161527099025

3. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ "ม33เรารักกัน"

"ผู้ประกันตน มาตรา 33" จะได้รับการอนุมัติเงิน ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" จะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่รัฐบาลกำหนด ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
2) เป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคม มาตรา 33" 
3) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้สิทธิเราชนะ
4) ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63)

4. หากเช็คสิทธิแล้ว "ได้รับสิทธิ" ต้องยืนยันตัวตนในแอพฯ "เป๋าตัง"

หลังจากลงทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com เรียบร้อยแล้ว ให้รอตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บ www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ 15 มี.ค.64 อย่างที่บอกไปข้างต้น หากเช็คสิทธิแล้วพบว่า "ได้รับสิทธิ" ก็ให้ทำการยืนยันตัวตนผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" ดังนี้

- ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังพร้อมกรอกข้อมูล ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ ยืนยัน OTP (one time password) 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่กรอก

- กดยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" พร้อมระบุ PIN 6 หลัก ซึ่งจะเป็นรหัสที่ใช้ในการทำรายการทุกครั้ง

ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet (เพื่อใช้สำหรับการใช้จ่ายในมาตรการ .33เรารักกัน "คนละครึ่ง" "เราชนะ" รวมถึงมาตรการอื่นๆ จากรัฐ)

- กด "ยืนยันตัวตน" โครงการ "33เรารักกัน" ซึ่งจะโชว์ขึ้นมาบนแอพฯ เป๋าตัง และคาดว่าจะมีวิธีการยืนยันตัวตนเหมือนกันกับโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราชนะ" ดูเพิ่มเติมได้ที่ : สรุปครบ 'แอพฯ เป๋าตัง' วิธีติดตั้ง ยืนยันตัวตน รับสิทธิ 'เราชนะ'

161527098823

5. หากยังสงสัย สอบถามได้ที่ไหนบ้าง?

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ "เรารักกัน" และข้อเสนอแนะโครงการ ม33เรารักกัน สามารถติดต่อสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนถ้าใครจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียน "ม33เรารักกัน" และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง ก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-111-1122 ตลอด 24 ชั่วโมง

--------------------------

ที่มา : สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน