'เราชนะ' เช็คสิทธิ โอน 'เงินเยียวยา' งวด 2 วันนี้ ผ่านแอพ 'เป๋าตัง'

'เราชนะ' เช็คสิทธิ โอน 'เงินเยียวยา' งวด 2 วันนี้ ผ่านแอพ 'เป๋าตัง'

"เราชนะ" เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยา" งวดที่ 2 พร้อมโอนแล้ว เช็คขั้นตอนรับเงินผ่าน "เป๋าตัง" ย้ำกลุ่ม 3 ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ผ่านคัดกรองคุณสมบัติ เร่งยืนยันการใช้สิทธิ

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ผ่านโครงการเราชนะ รับเงินเยียวยา สำหรับกลุ่ม 2 และ 3 งวดที่ 2 โดยผู้ผ่านการคัดกรอง เราชนะ เช็คสิทธิ ตรวจสอบสถานะเงินเข้าจากแอพฯ เป๋าตัง

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนวงเงิน งวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้แก่ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพลิเคชัน เป๋าตัง และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขั้นตอนในการเช็คสิทธิ เราชนะ รับเงินเยียวยา งวดที่ 2 ทำได้ ดังนี้

1. เปิดแอพลิเคชั่น เป๋าตัง
2. เลือกเมนู G-Wallet
3. กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ
4. เมนูจะแสดงผลจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ในแอพลิเคชั่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

ขณะเดียวกัน โฆษกกระทรวงการคลัง ยังได้ย้ำเตือนเรื่อง ผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการรายย่อยที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ที่กำหนดให้รับเงินเยียวยาชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการโดยตรงจากประชาชนผ่านเป๋าตังตามราคาสุทธิของสินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ และมีการซื้อ-ขายสินค้าหรือรับบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินการผ่านคนกลาง

หากเราชนะ เช็คสิทธิตรวจสอบพบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว กระทรวงการคลังจะดำเนินการระงับการใช้แอพลิเคชัน ถุงเงิน ตลอดจนระงับการจ่ายเงินให้กับร้านค้าทันทีและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ สามารถแจ้งเบาะแสรวมถึงส่งหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำผิดถึง “คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการฯ” ทางไปรษณีย์มาได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) [email protected] หรือ สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569

ที่สำคัญ สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกมาคัดกรองสิทธิ เราชนะ รับเงินเยียวยา ทางโครงการขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวรีบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานก่อนเสียสิทธิ โดยสามารถทำตามขั้นตอนใน แอพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ดังนี้

1. เปิดแอพฯ เป๋าตัง เลือกเมนู เราชนะ
2. กดยอมรับเงื่อนไข เราชนะ
3. เลือกจังหวัดที่อยู่อาศัยปัจจุบัน
5. เข้าสู่หน้า เราชนะ

สำหรับภาพรวมของมาตรการ เราชนะ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 1.3 ล้านคน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว มี จำนวนมากกว่า 15.4 ล้านคน

โดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น และเชียงใหม่ ตามลำดับ

161412193440