ราคายางพารา (24 ก.พ.64)

ราคายางพารา (24 ก.พ.64)

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  

ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

ชนิด   (บาท/กก.)           เดือนมีนาคม 2564     เดือนเมษายน 2564

ยางแผ่นรมควัน           กรุงเทพฯ     สงขลา      กรุงเทพฯ    สงขลา

ชั้น 1                         74.05     73.80        74.25     74.00

ชั้น 2                         73.45     73.20        73.65     73.40

ชั้น 3                         72.90     72.65        73.10     72.85

ชั้น 4                         72.60     72.35        72.80     72.55

ชั้น 5                         72.15     71.90        72.35     72.10

ยางแท่ง

STR5L                      74.00     73.75        74.20     73.95

STR20                      53.45     53.20        53.65     53.40

น้ำยางข้น 60%          49.80     49.55        50.00     49.75

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)