ยอดขอสินเชื่อแบงก์พาณิชย์ปี 63 โต 5.1%

ยอดขอสินเชื่อแบงก์พาณิชย์ปี 63 โต 5.1%

ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.1%  โดยสินเชื่อธุรกิจมีสัดส่วน 64.2% ของสินเชื่อรวม ขยายตัว 5.4%

ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ภาพรวมการเติบโตของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 ขยายตัวเพิ่มขึ้น 5.1%  โดยสินเชื่อธุรกิจมีสัดส่วน 64.2% ของสินเชื่อรวม ขยายตัว 5.4% ปัจจัยหลักจากการเติบโตของสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ส่วนหนึ่งกลับมาใช้สินเชื่อแทนการออกตราสารหนี้ ขณะที่สินเชื่อเอสเอ็มอีหดตัวในอัตราลดลงจากผลของมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ