'เราชนะ' เทียบชัด บัตรคนจน VS แอพฯเป๋าตัง ใช้สิทธิที่ไหนได้บ้าง?

'เราชนะ' เทียบชัด บัตรคนจน VS แอพฯเป๋าตัง ใช้สิทธิที่ไหนได้บ้าง?

เช็คให้ชัวร์! เทียบชัด บัตรคนจน VS แอพฯเป๋าตัง ใช้สิทธิ "เราชนะ" ที่ไหนได้บ้าง?

"เราชนะ" มาตรการจากรัฐที่หวังออกมาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท แบ่งจ่ายรายสัปดาห์ ให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) กลุ่มนี้ได้รับสิทธิเราชนะอัตโนมัต ระบบเริ่มโอนเงินงวดแรกเข้าบัตรคนจนโดยตรง ขณะที่ผู้มีสิทธิคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน ได้เปิดให้ตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์เราชนะ หากผ่านจะเริ่มได้เงินเยียวยางวดแรก 18 ก.พ.2564 และกลุ่มที่ไม่เคยได้สิทธิใดๆ รัฐได้เปิดลงทะเบียนเราชนะผ่าน www.เราชนะ.com หากผ่านเกณฑ์เริ่มได้เงินเยียวยางวดแรก 18 ก.พ.2564 เช่นกัน 

ทั้งนี้มาตรการเราชนะได้เปิดกว้างสำหรับการใช้จ่ายสินค้า รวมถึงบริการต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ใครหลายคนยังสับสนว่าผู้ได้สิทธิเราชนะแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่ได้เงินผ่านบัตรคนจน กับกลุ่มที่ได้เงินผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จะสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการได้ที่ไหนบ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • กลุ่มที่ 1 "บัตรคนจน" ใช้สิทธิ 5 แหล่งหลักๆ

1.ร้านธงฟ้าประชารัฐที่มีเครื่อง EDC 
2.ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
3.ร้านค้าคนละครึ่ง
4.ร้านค้าเราชนะ
5.ใช้บริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ และขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถตู้ รถไฟฟ้า ฯลฯ

  • กลุ่มที่ 2 "คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" และกลุ่มที่ 3 กลุ่มลงทะเบียนเราชนะใหม่ ใช้ได้ 4 แหล่งหลักๆ

1.ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ
2.ร้านค้าคนละครึ่ง
3.ร้านค้าเราชนะ
4.ใช้บริการขนส่งส่วนบุคคล เช่น แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ สามล้อถีบ ตุ๊กตุ๊ก ฯลฯ และขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ ขสมก. รถตู้ รถไฟฟ้า ฯลฯ

อย่างไรก็ตามสำหรับทุกกลุ่มที่ได้สิทธิเราชนะ ไม่จำเป็นต้องรีบใช้เงินเยียวยารายสัปดาห์ให้หมด เนื่องจากระบบจะทบเงินที่เหลือให้ โดยสามารถใช้สิทธิซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

161272224011

สำหรับวิธีการใช้สิทธิเราชนะนั้น เมื่อไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ ผู้ที่มีสิทธิเปิดแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง กดเข้าไปที่ปุ่มเราชนะ หลังจากนั้นเลือกปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ หน้าจอจะให้ผู้ใช้สิทธินำสมาร์ทโฟนไปสแกนกับ QR ของร้านค้าถุงเงิน

หลังจากนั้นก็ตรวจสอบยอดเงินจากสินค้าและบริการที่ใช้จ่ายว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อเป็นการยืนยัน ระบบจะให้ใส่ PIN 6 หลัก เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงสลิปหลักฐานการใช้สิทธิ (ในส่วนนี้จะบันทึกสลิปลงในสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ)

อย่างไรก็ตามในกลุ่มที่ 2 และ 3 หลังจากตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้ว เมื่อระบบแจ้งว่าได้รับสิทธิ ก่อนที่จะเริ่มใช้เงินเยียวยา 7,000 บาท จะต้องมีการกดยืนยันสิทธิเราชนะก่อนที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นหลักในการที่จะได้รับเงินจากรัฐรายสัปดาห์ และเป็นช่องทางหลักในการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ เนื่องจากไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยมีขั้นตอนการกดยืนยันสิทธิดังนี้

1.เข้าไปที่แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในหน้าหลัก G-Wallet กดไปที่ปุ่มเราชนะ 
2.อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกดปุ่มยอมรับ
3.ระบุจังหวัดที่จะใช้สิทธิ
4.ยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน
5.ระบบจะนำไปไปสู่หน้าหลักเราชนะ

161254546764