'เราชนะ' กลุ่ม 3 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้สิทธิ 7,000 บาท ต้องเช็คผลที่ www.เราชนะ.com ก่อน

'เราชนะ' กลุ่ม 3 ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่ได้สิทธิ 7,000 บาท ต้องเช็คผลที่ www.เราชนะ.com ก่อน

ทำความเข้าใจเงื่อนไข "เราชนะ" กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียนเสร็จ ไม่ได้หมายความว่า ได้สิทธิ 7,000 บาท แล้ว ต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิก่อน โดยเช็คผลการลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com

"เราชนะ" เตรียมเปิด www.เราชนะ.com ให้ประชาชนกลุ่มที่ 3 ที่ไม่มีแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และไม่เคยลงทะเบียน "คนละครึ่ง" หรือ "เราไม่ทิ้งกัน" มาก่อน จะต้องลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงว่าต้องการเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" รับสิทธิใช้เงิน 7,000 บาท โดยเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 64

สิ่งที่หลายคนสับสนคือ เมื่อลงทะเบียนเราชนะในหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เรียบร้อยแล้ว ถือว่าได้รับสิทธิโดยสมบูรณ์แล้วหรือไม่ หรือจะต้องทำอย่างไรต่อไปบ้าง

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จึงรวบรวมเท็จจริงเพื่อตอบข้อสงสัยดังกล่าว ที่ผู้ลงทะเบียนจะต้องรู้ก่อน "ลงทะเบียน เราชนะ" ดังนี้

  

  •  ใครต้องลงทะเบียน "เราชนะ" บ้าง 

คนที่ต้องลงทะเบียนเราชนะในครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีคุณสมบัติจัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ "คนละครึ่ง" และ "เราไม่ทิ้งกัน" มาก่อน หรือมีชื่อในระบบมาก่อน 

คนกลุ่มนี้จะต้องลงทะเบียน "เราชนะ" เพื่อให้ทำการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จึงจะได้รับสิทธิใช้เงิน 7,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ผ่านการพิจารณา ประกอบด้วย

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท (ปีภาษี 2562)

เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.62) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด 

161174061880

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  ลงทะเบียน "เราชนะ" อย่างไร 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com และเริ่มทำการลงทะเบียน "เราชนะ" ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 ม.ค.64 โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้เรื่อยๆ ไม่ต้องรีบ 

2. เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วให้กดไปที่ปุ่ม "ลงทะเบียนเราชนะ" 

3. จากนั้นจะมีรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสิทธิ และข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับโครงการเราชนะ และมีช่องให้คลิก "ยืนยัน"

4. จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดส่วนบุคคล หน้านี้ประชาชนจะต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

5. จากนั้นหน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังกล่าวจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประมวลผล ให้รอสักครู่

6. หลังจากประมวลผลเสร็จ ระบบจะมีข้อความขึ้นมาว่า "ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว" โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน ตามเงื่อนไขโครงการต่อไป

161174131051

  •  รู้ได้อย่างไรว่า "ได้สิทธิ" เราชนะเรียบร้อยแล้ว 

หลังจากลงทะเบียนตาม 6 ขั้นตอนด้านบนเรียบร้อยแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนจะถูก "ตรวจสอบคุณสมบัติ" ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดหรือไม่ โดย ผลการลงทะเบียนที่จะยืนยันว่า จะได้เงินหรือไม่ได้เงิน 7,000 บาทจาก "เราชนะ" หรือไม่ จะต้อง ตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

  •  กลุ่มที่ 3 ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จะได้เงิน "เราชนะ" เมื่อไร 

เมื่อ "ตรวจสอบสิทธิ" การลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วพบว่า ท่าน "ได้สิทธิ" จะได้รับเงินเข้า แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่ายในร้านสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ ตามไทม์ไลน์ต่อไปนี้

161174093229