'เราชนะ' สรุป ใครบ้าง 'ต้องลงทะเบียน' รับ 7,000 บาท?

'เราชนะ' สรุป ใครบ้าง 'ต้องลงทะเบียน' รับ 7,000 บาท?

เช็คที่นี่! ก่อนจะลงทะเบียน "เราชนะ" 29 ม.ค. 64 คุณอยู่ในกลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีชื่อในฐานระบบของรัฐมาก่อน และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ด้วยหรือไม่? มาดูสรุปอีกทีว่าใครต้องลงทะเบียนใหม่บ้าง?

เช็คอีกที! ใครมีสิทธิในโครงการ "เราชนะ" รับเงินเยียวยา 7,000 บ้าง? โดยเฉพาะคนที่มีสิทธิและต้องลงทะเบียนที่ www.เราชนะ.com  ในวันที่ 29 ม.ค. 64 ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยมีรายชื่อในฐานข้อมูลของภาครัฐใดๆ มาก่อน (ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน)

หากจำแนกแยกย่อยลงไปให้ชัดเจน จะมีใครบ้าง? ที่ต้องลงทะเบียน "เราชนะ" ในครั้งนี้ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์สรุปมาให้ดูกันอีกครั้ง

ก่อนอื่น.. ต้องรู้ว่าการจะได้รับ "เงินเยียวยาโควิด" ในครั้งนี้ ภาครัฐแบ่งวิธีการรับเงินเยียวยา "เราชนะ" ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีทั้งกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนรับเงิน และกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนรับเงิน ดังนี้

1. กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้รับโอนเงินเลย "ไม่ต้องลงทะเบียน"

2. กลุ่มผู้ที่มีข้อมูลในฐานระบบของรัฐอยู่แล้ว เช่น ผู้ที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง, เราเที่ยวด้วยกัน "ไม่ต้องลงทะเบียน" แต่ต้องเข้าไปเช็คสิทธิตัวเองใน www.เราชนะ.com เพื่อดูว่าคนเองมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์และได้รับสิทธิเราชนะหรือไม่ โดยเช็คได้ในวันที่ 5 ก.พ. 64

3. กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีข้อมูลในฐานระบบของรัฐใดๆ ทั้งสิ้น "ต้องลงทะเบียนเราชนะ" เพื่อรับสิทธิเงินเยียวยา 7,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 ม.ค. - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161156021176

ทีนี้.. เมื่อมาดูเฉพาะกลุ่มที่ต้องลงทะเบียน "เราชนะ" (กลุ่ม 3) คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรคนจน และไม่เคยมีรายชื่อในฐานข้อมูลของภาครัฐใดๆ มาก่อน (ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) พบว่ากลุ่มนี้ มีอยู่หลากหลายอาชีพ และหลากหลายช่วงวัย มากๆ แล้วจะรู้ได้ไง.. ว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่า? คำตอบคือ.. ต้องตรวจสอบตัวเอง ดังนี้

1. ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ 7 ข้อที่รัฐกำหนด ดังนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท 

เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62) ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 7 ข้อนี้ก็แปลว่าคุณมีสิทธิในโครงการ "เราชนะ" และจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทแน่นอน แต่ถ้าคุณมีอาชีพการงานเป็นข้าราชการ หรือเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมีรายได้สูงที่เข้าข่าย 1 ใน 7 ข้อนี้ก็แปลว่า "หมดสิทธิ" 

2. อาชีพเกษตรกร (บางคน) ก็ต้องลงทะเบียน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการกระทรวงการคลัง ได้เคยให้ข้อมูลไว้ว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรนั้น ก็อยู่ในกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" เช่นกัน เพื่อรับเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน

"คลังขอชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดังนั้น จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเงินเยียวยา และถ้าเป็นเกษตรกรผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใดๆ ของรัฐมาก่อน (ไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ) ก็ต้องมาทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com"

ยกเว้น! เกษตรกรที่เป็นผู้ถือบัตรคนจน อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และ/หรือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยเงินจะโอนเข้าตามช่องที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกำหนด

161156025925

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ (บางคน) ต้องลงทะเบียน

สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการมาตลอด แต่ไม่เคยได้ความช่วยเหลือมาตรการบัตรคนจน หรือไม่เคยเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน กลุ่มนี้ก็ต้องเช็ครายละเอียดของตัวเองเช่นกัน

โดยให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการรายนั้นๆ ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนว่า ผ่านเกณฑ์ 7 ข้อที่รัฐกำหนด ดังที่บอกไว้ใน ข้อ1 หรือไม่? ถ้าเข้าเกณฑ์ครบทั้ง 7 ข้อ ก็แปลว่าจะได้รับสิทธิจากโครงการ "เราชนะ" แน่นอน ซึ่งจะต้องลงทะเบียน "เราชนะ" เพื่อรับสิทธิเยียวยาโควิดรอบใหม่ ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com เช่นกัน

*หมายเหตุ : "เราชนะ" เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

4. เมื่อลงทะเบียนแล้ว ก็ต้องตรวจสอบสิทธิด้วย!

เมื่อลงทะเบียน "เราชนะ" ในวัน-เวลา ที่กำหนดแล้ว หลังจากนั้นอย่าลืมว่าต้องเข้าไป "ตรวจสอบผลการลงทะเบียน" อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ เราชนะ.com ก่อนที่จะได้รับเงินเยียวยาครั้งแรก ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท (รวมตกเบิกจากสัปดาห์แรก) 

หลังจากนั้น ระบบจะทำการโอนเงิน 1,000 บาท ให้อีกทุกๆ วันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ จะต้องนำเงินที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" และไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564