ส่อง 13 มาตรการ 'เยียวยาโควิด' รอบใหม่ สิทธิ์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง?

ส่อง 13 มาตรการ 'เยียวยาโควิด' รอบใหม่ สิทธิ์ที่จะได้รับมีอะไรบ้าง?

เปิด 13 มาตรการจากกระทรวงคลังและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อ "เยียวยา" ผลกระทบจากโควิด-19 แก่ประชาชนหลากหลายกลุ่ม เช่น คนละครึ่ง เฟส 2, กยศ., สลากออมสิน ฯลฯ มีอะไรบ้าง อัพเดทได้ที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ค ไทยคู่ฟ้า ได้อัพเดท 13 ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลด้านการเงินการคลัง ที่จะกระตุ้นกำลังซื้อ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน โดยมีดังนี้

1.ธนาคารออมสิน

 • มอบเงิน 500 บาท ให้ลูกค้าประวัติดี 
 • เพิ่มรางวัลพิเศษของสลากออมสิน Digital 20 รางวัล รางวัลละ 1 ล้านบาท 
 • ออกรางวัลเดือน .. - ..64

2.ธนาคาร ...

 • โครงการชำระดีมีคืน และโครงการลดภาระหนี้ โอนคืนดอกเบี้ยเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล ในอัตราร้อยละ 10 - 20 ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 • เริ่ม 1 .. 63 – 31  มี.. 64

ข่าวที่น่าสนใจ :

3.ธนาคาร ธอส.

 • ลุ้นรับสิทธิของขวัญปีใหม่ 500 - 1,000 บาท ไม่เกิน 100,000 ราย สำหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีประวัติการชำระดี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด 
 • เริ่มเดือน .. 63 – .. 64

4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

 • เสริมสภาพคล่อง SMEs ไทย ลดค่าธรรมเนียมยื่นขอสินเชื่อ โครงการจ่ายดี มีเติมสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ดี 
 • เริ่ม 1 .. - 28 .. 64

5.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • ช่วยจัดสรรการผ่อนชำระ ในอัตราดอกเบี้ย 7.5% 
 • เริ่ม 1 .. - 31 .. 64

6.ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 • ด้านสินเชื่อ สำหรับผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจส่งออก คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน 
 • ด้านรับประกันการส่งออก สำหรับผู้เอาประกันรายใหม่ ฟรี ค่าวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อ และรายเดิมจะได้รับส่วนลด 50% 
 • เริ่ม 1 .. 63 – 28 .. 64

7.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 

 • ลูกค้าที่ขอใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ฟรีค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญาและค่าประเมินหลักประกัน 
 • ลูกค้าทั่วไป จะให้อัตรากำไรพิเศษในเดือนม.. 64  
 • เริ่ม 15 .. 63 – 31  .. 64

8.โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2  

 • ผู้ได้รับสิทธิเดิมไม่เกิน 10 ล้านคน ได้รับวงเงินเพิ่มคนละ 500 บาท เมื่อรวมกับของเดิม 3,000 บาท จะมีวงเงินรวม 3,500 บาท 
 • ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาท 
 • ใช้จ่ายตั้งแต่ 1 .. - 31 มี.. 64 

9.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการฯ ระยะที่ 2 

 • สนับสนุนวงเงินซื้อสินค้าบริโภคอุปโภค 500 บาท/คน/เดือน 
 • ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ..- มี.. 64

10.ขยายเวลามาตรการภาษีจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ 

 • ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนา 
 • ตั้งแต่ 1 .. - 30 .. 64  เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง 

11.โครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม

 • คปภ. ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย จัดทำกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่ 10 บาท นิวนอร์มอลพลัส ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโรค COVID-19  เบี้ยประกันภัย 10 บาท/ราย คุ้มครอง 30 วัน  ซื้อกรมธรรม์ได้ที่บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 
 • ตั้งแต่ 1 .. 63 - 31 .. 64

12.มาตรการช่วยเหลือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. 

 • ลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี 
 • ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี 
 • ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ 
 • ตั้งแต่ 1 .. – 30 มิ.. 64

13.สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 • จัดทำไมโครไซต์ Start to Grow รวบรวมข้อมูลและความรู้ที่จำเป็น
 • ระดมทุนสำหรับ SMEs  , Start-Up และประชาชนที่สนใจ 
 • ขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านคลินิกระดมทุน เปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ 16 .. 63 เป็นต้นไป