'สิงห์ เอสเตท' ชี้ กลุ่มสมวัฒนา' เบี้ยวจ่ายค่าหุ้น NVD 1.7พันล้าน

'สิงห์ เอสเตท' ชี้ กลุ่มสมวัฒนา' เบี้ยวจ่ายค่าหุ้น NVD 1.7พันล้าน

"สิงห์ เอสเตท" เผย กลุ่ม "สมวัฒนา" ไม่ชำระค่าหุ้น "เนอวานา ไดอิ" จำนวน 711.85 ล้านหุ้น คิดเป็น 51.56% มูลค่า 1.79 พันล้านบาท จากสัญญาต้องจ่ายวันนี้ (18ธ.ค.)

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)หรือ S แจ้งข้อสรุปการดำเนินการบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเจรจาซื้อขายหุ้น บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)หรือ NVD ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ผู้ถือหุ้นกลุ่ม สมวัฒนา ที่นำโดย นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NVD จะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญในNVDของบริษัท จำนวน 711.85 ล้านหุ้น คิดเป็น 51.56% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NVD ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท มูลค่า 1,793.87 ล้านบาท

ทั้งนี้บริษัทขอแจ้งว่า วันนี้ (18ธ.ค.) เป็นวันที่กำหนดไว้ใน MOU ว่าผู้ถือหุ้นสมวัฒนาในฐานะผู้ที่เสนอราคาสูงกว่ามีหน้าที่ต้องชำระเงินให้บริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไข ภายในวเลาปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมหุ้นที่จะซื้่อขายเพื่อพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของ MOU


อย่างไรก็ตามบริษัท กลับไม่ได้รับชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จึงเป็นกรณีที่กลุ่มสมวัฒนาผิดเงื่อนไข MOU ซึ่งบริษัทฯสงวนสิทธิในการพิจารณาดำเนินการต่อไป