ร่วม ‘รีสตาร์ท’ ไทย ให้ทันโลกอย่างแข็งแกร่ง

ร่วม ‘รีสตาร์ท’ ไทย ให้ทันโลกอย่างแข็งแกร่ง

โควิด-19 เป็นบททดสอบความก้าวหน้าของโลกที่จะเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล ซึ่งไทยอยู่ในประเทศกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีแนวคิดที่เปิดรับเทคโนโลยี จึงถึงเวลาที่จะ “รีสตาร์ท” ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนทุกองคาพยพเพื่อขึ้นไปยืนหนึ่งเทียบระดับสากล

แม้ทั้งโลกจะบอบช้ำจากวิกฤติโควิด จนทำให้กลไกขับเคลื่อนทุกส่วนอ่อนแอ โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ แต่เราได้เห็นความพยายามของทุกประเทศในการ “พลิกฟื้น” ให้กลับมาเดินหน้าได้ต่อ ท่ามกลางมาตรการที่แตกต่างกันไป ประเทศไทยเองขึ้นชื่อว่ารับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี จนทำให้วันนี้ควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ขณะที่รัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ผนึกกำลังช่วยฟื้นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ให้เดินหน้าได้ต่อ โดยเฉพาะมาตรการจากภาครัฐ ที่ใส่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง หลอมรวมพลังขับเคลื่อนประเทศ ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

ขณะที่ดูเหมือนโลกหยุดไปชั่วขณะ แต่สิ่งที่น่าจับตาดูเป็นอย่างยิ่ง คือ การขับเคลื่อนองคาพยพของแต่ละประเทศจากนี้ ที่ไม่เพียงให้หลุดจากหล่มลึกที่ฉุดรั้งด้วยโรคระบาด แต่ต้องพยายามขับเคลื่อนให้ประเทศเดินหน้าอย่างเข้มแข็ง และยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ มีดัชนีชี้วัดทาง “ดิจิทัล” ที่น่าสนใจ จากความร่วมมือของบัณฑิตจาก Fletcher School at Tufts University ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด ทำดัชนีความพร้อมทางดิจิทัล (Digital Intelligence Index) เพื่อติดตามดูความก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางดิจิทัล และการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชากรทุกระดับ 

ดัชนีตัวนี้พบว่า สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นประเทศที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในไตรมาส 2 ของปี 2563 ที่แม้จะมีการล็อกดาวน์ทั่วโลก แต่เกาหลีใต้และไต้หวันกลับมีอัตราเติบโตสูงกว่า อัตราที่องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) เพราะประเทศเหล่านี้มีบุคลากรที่มีคุณภาพจำนวนมาก มีการร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันศึกษาเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการสร้างผลิตภัณฑ์ทางดิจิทัลสู่ตลาดมากมาย

ส่วนจีน อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ “ไทย” ถือเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีพื้นที่ในการเติบโตอีกมาก ทั้งยังมีแนวคิดที่เปิดรับเทคโนโลยี ทำให้เกิดโอกาสในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง นับเป็นกลุ่มเศรษฐกิจที่ดึงดูดนักลงทุนอย่างมาก ขณะที่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย ที่จัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD เมื่อไม่นานมานี้ ก็ถือว่าอยู่ในอันดับที่ดี โดยเฉพาะในเรื่องความพร้อมรับเทคโนโลยี 

นั่นแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเองไม่ได้น้อยหน้าในเรื่องของการพัฒนา ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และนวัตกรรม การแพร่ระบาดอาจเป็นบททดสอบความก้าวหน้าของโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล เราเชื่อว่าประเทศที่มีความคล่องตัวทางด้านดิจิทัล และประชากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง จะปรับตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อเกิดวิกฤติรุนแรงทั่วโลก ทั้งยังพร้อมฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ถึงเวลาที่เราจะ “รีสตาร์ท” ประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนทุกองคาพยพ เพื่อขึ้นไป “ยืนหนึ่ง” เทียบระดับสากลได้อย่างสง่างาม