'ช้อปดีมีคืน' ทำยังไงถึงได้ 'ลดหย่อนภาษี' เต็มสูบ

'ช้อปดีมีคืน' ทำยังไงถึงได้ 'ลดหย่อนภาษี' เต็มสูบ

ดูให้ชัด! เงื่อนไข โครงการ "ช้อปดีมีคืน" ที่ต้องทำตามให้ถูกต้องจึงจะได้ "ลดหย่อนภาษี" ปี 2563 แบบเต็มสูบ

ช้อปดีมีคืน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากภาครัฐ ที่ช่วยให้ประชาชนที่ทำตามเงื่อนไขของโครงการ ได้รับสิทธิ์ในการ ลดหย่อนภาษี ปีภาษี 2563 เพิ่มขึ้นจากปกติ แต่สิ่งที่ต้องระวังและต้องทำความเข้าใจก่อนออกไปช้อป คือ "เงื่อนไข" ต่างๆ ของโครงการที่จะเป็นตัวชี้วัดว่า เราจะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนที่ว่านี้หรือไม่

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" พาไปเช็ครายละเอียด เงื่อนไขสำคัญ ของ ช้อปดีมีคืน 3 ประเด็นหลักที่ทำให้เข้าใจมาตรการเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สรุป! มาตรการ 'ช้อปดีมีคืน' ซื้อสินค้าอะไร? ถึงจะได้ลดหย่อนภาษี 

‘คนละครึ่ง’ เผย 5 คำถาม ต้องรู้ รับสิทธิ 'เงิน 3,000 บาท'

 1. ใครได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากช้อปดีมีคืนได้บ้าง 

ช้อปดีมีคืน เป็นมาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่เสียภาษีเงินได้ ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนจ่ายจริงรวมกันไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน ซึ่งผู้เสียภาษีแต่ละคนจะได้รับสิทธิ์ ลดหย่อนภาษี มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ จำนวนเงินที่ซื้อ และคิดอัตราภาษีคืนตามระดับ เงินสุทธิ ในแต่ละปี 

160282893129

ซึ่งหากลองคำนวณสิทธิ์ได้รับเงินคืนภาษีสูงสุดตามระดับรายได้ ดังนี้

- เงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิ์คืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน แม้จะช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาทก็ตาม
- เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์คืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท 
- เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
- เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิ์ได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

 2. ต้องมีการเอกสารอะไรบ้าง 

แม้การเข้าโครงการ ช้อปดีมีคืน จะไม่ต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิ์ สิ่งที่ลืมไม่ได้ คือการขอเอกสารเพื่อใช้ในการขอลดหย่อนภาษี 

-ผู้ใช้สิทธิ์ต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษี VAT
-ต้องมีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบจากการซื้อสินค้าเป็นหลักฐาน

 3. เงื่อนไขที่ต้องรู้ 

- ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนด คือช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2563 ณ มีนาคม 2564

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้

- สินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

  • ค่าสุรา เบียร์ และไวน์
  • ค่ายาสูบ
  • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
  • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  • ค่าที่พักในโรงแรม