ธปท.ไฟเขียว นอนแบงก์ ให้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลต่างชาติ

ธปท.ไฟเขียว นอนแบงก์ ให้บริการ เงินอิเล็กทรอนิกส์ สกุลต่างชาติ

ธปท. ได้ออกประกาศเพื่อให้นอนแบงก์ ยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศได้ ตั้งกรอบต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท

    159316806814 159316808246 1593168098100 นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ผู้ประกอบธุรกิจเงินอิเล็กทรอนิกส์รับอนุญาต เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น

    ธปท. ได้ออกประกาศเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank)สามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX e-Money) เพื่อให้ลูกค้าใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศได้

159316816374 159316815076     ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจยื่นขออนุญาตต้องเป็นบริษัทในไทยที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน โดยเปิดให้เริ่มยื่นขออนุญาตได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    การผ่อนคลายข้างต้นจะช่วยตอบสนองความต้องการของประชาชนในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเดินทาง

    โดยนำไปใช้ชำระค่าสินค้าและบริการในต่างประเทศ ซึ่งทำได้โดยสะดวก และมีความปลอดภัยกว่าการใช้ธนบัตรรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการใช้ซื้อสินค้าและบริการบน platform ต่างประเทศในลักษณะ e-Commerce

   โดยประชาชนสามารถเลือกใช้บริการดังกล่าวจากผู้ให้บริการที่หลากหลายมากขึ้น จากเดิมที่อนุญาตเฉพาะธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ให้บริการเท่านั้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์และการก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล

   การดำเนินการข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการปฏิรูปกฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (Regulatory Guillotine) ที่ ธปท. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศของภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน