ADVANC - ซื้อ

ADVANC - ซื้อ

แสงที่ปลายอุโมงค์

คล้ายกับธุรกิจอื่นๆ ADVANC ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ซึ่งกำไรใน2Q20 จะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่เราเชื่อว่ากำไรของ 2Q20 นั้นจะเป็นจุดตำสุดของปี หลังจากการผ่อนคลายการ lockdown บริษัทได้เริ่มที่จะเห็นสัญญาณเชิงบวก เช่น ยอดการเติมเงินที่สูงขึ้น จำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และยอดขายอุปกรณ์ที่สูงขึ้น การประมาณการกำไรของเราได้ทำการรวมผลกระทบจาก Covid-19 เข้าไปแล้วและคาดว่ากำไรจะลดลงราว 12% ใน 2020 ดังนั้นเราจึงคงประมาณการกำไรของเรา โดยอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ ADVANC ที่ราว 3.6% จะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับราคาหุ้นในช่วงที่ตลาดมีการปรับฐาน

 

โทนที่เป็นบวกเล็กน้อยจาก conference call

เราจัด conference call กับผู้บริหาร ADVANC เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายสำหรับกลุ่มสถาบัน เรารู้สึกว่ามีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการดำเนินงานหลังจากมีการผ่อนคลายการ lockdown ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2020 ซึ่งสัญญาณได้รวมถึง ยอดขายอุปกรณ์ที่สูงขึ้นและจำนวนผู้ใช้บริการที่สูงขึ้น โดยประเด็นสำคัญจาก conference call มีดังนี้; i) การดำเนินงานของ ADVANC ใน 2Q20 นั้นได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นจากการระบาดของ Covid-19 บริษัทยังคงเห็นจำนวนผู้ใช้บริการที่ลดลง เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลง และแพคเกจเยียวยาจากกสทช.ให้จะทำให้ศักยภาพการเพิ่มขึ้นของ ARPU ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้เริ่มที่จะเห็นสัญญาณที่ดีหลังจากมีการผ่อนคลายการ lockdown ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2020 รายได้จากการขายอุปกรณ์เริ่มที่จะเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ใช้บริการใหม่เริ่มที่จะเพิ่มขึ้น และ ลูกค้าเริ่มที่จะเติมเงินในระบบเติมเงิน ii) จากรายได้ที่ลดลง นโยบายการควบคุมต้นทุนจะมีความสำคัญในปีนี้ในการพยุงกำไร โดยการประหยัดต้นทุนจะอยู่ในกลุ่มต้นทุนการตลาดและต้นทุนการบริหาร; iii) งบการลงทุนในปีนี้จะอยู่ในช่วง Bt35-40b สำหรับการลงทุนใน 4G/5G ในคลื่น 2,600MHz ในเครือข่ายใหม่ โดยจะมีอัตราการครอบคลุมประชากร 13% ใน 2020 และ 59% ในพื้นที่ EEC; iv) บริษัทคาดว่าจะมีการใช้ 5G เพียงเล็กน้อยใน 2020 ที่จำนวนผู้ใช้บริการ 1 ล้านเลขหมาย (ปัจจุบันอยู่ที่ 100K) เนื่องจากการประยุกต์ใช้ที่ยังน้อยและอุปกรณ์ 5G ที่มีราคาแพง บริษัทคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการ 5G ที่เพิ่มขึ้นมากภายในสิ้นปี 2021 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คาดว่าอุปกรณ์ 5G เริ่มมีราคาที่ถูกลง         

 

คงประมาณการกำไรใน 2020-2021

ประเด็นจากการประชุมนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับประมาณการของเรา โดยเราคาดว่ากำไรของ ADVANC จะได้รับผลกระทบอย่างมากใน 2Q20 และผลประกอบการจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ 3Q20 เป็นต้นไปโดยเราประมาณการกำไรในปี 2020 ว่าจะลดลงราว 12% yoy และจะฟื้นตัวในปี FY21F ราว 8% จากความคาดหวังว่าการระบาดของ Covid-19 จะสามารถควบคุมได้ในปีนี้  

 

คงคำแนะนำ ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมาย Bt230

เรายังคงคำแนะนำ ซื้อ สำหรับหุ้นพร้อมราคาเป้าหมายเดิมที่ Bt230 จากการที่เรามองอัตราผลตอบแทนเงินปันผลของ ADVANC ที่ราว 3.6% จะเป็นปัจจัยหนุนสำหรับราคาหุ้นในช่วงที่ตลาดมีการปรับฐาน นอกจากนี้ เรายังพบว่านั้นไม่ค่อยให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่าตลาดในช่วงที่จ่ายเงินปันผลทั้งช่วงระหว่างกาลและทั้งปี