5 เดือนจีนลงทุน ‘อีอีซี’ แซงญี่ปุ่น

5 เดือนจีนลงทุน ‘อีอีซี’ แซงญี่ปุ่น

ไทยยังคงเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจของต่างประเทศ โดยเฉพาะในอีอีซี ครอบคลุมพื้นที่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

การประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็วนี้  สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รายงานโดยคำขอส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีปีนี้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้คำขอส่งเสริมการลงทุนลดลง 10%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยลดลงน้อยกว่าคำขอส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศในภาพรวมที่ลดลง 27%

เบื้องต้นผลจากการประชุมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีการประเมินว่า แนวโน้มการส่งเสริมการลงทุนในอีอีซีในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้จากในไตรมาสที่ 2 

โดยในหลายอุตสาหกรรมที่อยู่ในเป้าหมายของไทยยังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 5 จี อุตสาหกรรมการแพทย์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่าติที่ติดต่อเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง